Spotkania i wydarzenia

Podsumowanie tygodnia #14 (09-15.07)

Podsumowanie działalności poselskiej w dniach 9-15.07

  • udział w spotkaniu otwartym w Potoczku, Gmina Adamów
  • dyżur w biurze poselskim - udział w spotkaniach z mieszkańcami Zamościa i okolic
  • udział w Zgromadzeniu Narodowym
  • przewodniczenie obradom Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsidodano: 2018-07-16


powrót