Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie podmiotów uprawnionych do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej oraz kosztów ich funkcjonowania

więcej...
  w sprawie nabycia nieruchomości rolnych przez mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej
więcej...
  w sprawie funkcjonowania spółki Elewarr sp. z o.o.
więcej...
  w sprawie obligacji rodzinnych Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie odbioru odpadów komunalnych
więcej...
  w sprawie uciążliwego sąsiedztwa na obszarach wiejskich
więcej...
  w sprawie zużycia wody
więcej...
  w sprawie wpływu koncernów na sytuację na świecie i w Polsce
więcej...
  w sprawie emigracji zarobkowej Polaków
więcej...
  w sprawie kontroli wyników badań WBC
więcej...
  w sprawie planowanych działań w walce z zanieczyszczonym powietrzem
więcej...
  w sprawie warunków uczestnictwa w przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
więcej...
  w sprawie niszczenia dróg na skutek odbioru płodów rolnych bezpośrednio od rolnika
więcej...
  w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościo
więcej...
  w sprawie radnych zajmujących stanowiska w jednostkach organizacyjnych gmin
więcej...
  w sprawie problemów hodowców świń w związku z chorobą ASF
więcej...
  w sprawie suplementów diety z wykorzystaniem konopi przemysłowych
więcej...
  w sprawie szacowania szkód powstałych po opadach gradu
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47