Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec studentów

więcej...
  w sprawie przeciążeń pracy w sądach
więcej...
  w sprawie witryn internetowych szpitali
więcej...
  w sprawie osób skazanych za oszustwo w bankach
więcej...
  w sprawie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców drogą internetową
więcej...
  w sprawie prawa do pobierania świadczenia opiekuńczego
więcej...
  w sprawie rzek istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
więcej...
  w sprawie możliwości zmiany kryteriów lub zwiększenia poziomu wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącego działania programu Młody Rolnik
więcej...
  w sprawie trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej oraz ochrony krajowych producentów żywności
więcej...
  w sprawie negocjacji warunków Wspólnej Polityki Rolnej UE po roku 2020
więcej...
  w sprawie kupna polskiej ziemi przez obcokrajowców
więcej...
  w sprawie wsparcia finansowego dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
więcej...
  w sprawie realizacji obowiązku gminy dowozu dzieci do szkoły
więcej...
  w sprawie problemów hodowców trzody chlewnej oraz obaw związanych z importem wieprzowiny z zagranicy
więcej...
  w sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie umowy CETA
więcej...
  w sprawie ustawowej definicji materiału siewnego
więcej...
  w sprawie GMO i klauzuli "opt-out"
więcej...
  w sprawie pobierania opłat przez Agencję Nasienną
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45