Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie ustawowej definicji materiału siewnego

więcej...
  w sprawie studentów zagranicznych studiujących na polskich uczelniach
więcej...
  w sprawie planowanej odbudowy szlaku wodnego Gdańsk - Odessa
więcej...
  w sprawie wysokości deficytu budżetu państwa w latach 2010-2015
więcej...
  w sprawie gromadzenia żywności na wypadek poważnego kryzysu
więcej...
  w sprawie przywrócenia obowiązkowego poboru do armii w Niemczech
więcej...
  w sprawie zdjęcia z anteny Programu Pierwszego Polskiego Radia audycji "Poranne Rozmaitości"
więcej...
  w sprawie narastającego problemu bezdomności zwierząt
więcej...
  w sprawie zanieczyszczenia środowiska geologicznego substancjami ropopochodnymi, w związku z działalnością stacji paliw CPN
więcej...
  w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w aspekcie tajemnicy lekarskiej
więcej...
  w sprawie dostępu do systemów informacji prawnej dla sędziów
więcej...
  w sprawie importu zboża z Ukrainy oraz jego badania na okoliczność występowania skażenia ASF
więcej...
  w sprawie możliwości utworzenia przejścia granicznego między Polską, a Ukrainą
więcej...
  w sprawie dopłat bezpośrednich pobieranych przez Agencję Nieruchomości Rolnych
więcej...
  w sprawie propozycji wprowadzenia opłaty dla posiadaczy aut mających więcej niż 10 lat
więcej...
  w sprawie obciążenia gmin kosztami związanymi z wprowadzeniem strefy ochronnej oraz stratami Skarbu Państwa w związku z rozprzestrzenianiem ASF
więcej...
  w sprawie publikacji i wdrożeń instytutów naukowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
więcej...
  w sprawie potrzeby przywrócenia komisariatów Policji, na przykładzie Posterunku Policji w gm. Jastków
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47