deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie kryzysu na rynku jabłek

więcej...
  w sprawie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w związku z pobieraniem emerytury z KRUS
więcej...
  w sprawie wielkości obwodów łowieckich oraz liczby strażników łowieckich
więcej...
  w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy
więcej...
  w sprawie sytuacji niektórych jednostek medycznych związanej z projektem zmian w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
więcej...
  w sprawie decyzji wydawanych przez Kierownika Zamojskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
więcej...
  w sprawie profilaktyki i leczenia gruźlicy
więcej...
  w sprawie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
więcej...
  w sprawie kontroli w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
więcej...
  w sprawie bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych przez rolników
więcej...
  w sprawie dofinansowywania uczestnictwa związków zawodowych rolników indywidualnych w organizacjach międzynarodowych
więcej...
  w sprawie zmian na stanowiskach kierowniczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie konsekwencji wprowadzenia obowiązku złożenia zabezpieczenia majątkowego przez przedsiębiorców wytwarzających LPG oraz obracających LPG za granicą
więcej...
  w sprawie wypłacania producentom owoców i warzyw pomocy w ramach mechanizmu "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)"
więcej...
  w sprawie dostępności leków na warrozę
więcej...
  w sprawie wieku i wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie zysków generowanych przez poszczególne rynki hurtowe
więcej...
  w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  [36]  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50