Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie "Porozumienia w sprawie handlu usługami" (TiSA) dotyczącego liberalizacji handlu usługami, która obejmuje członków Światowej Organizacji Handlu, w tym Unii Europejskiej

więcej...
  w sprawie zarobków w agencjach wykonawczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
więcej...
  w sprawie budowy Ośrodka Szkoleniowo-Biurowego Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie
więcej...
  w sprawie nieprawidłowości przy zakupie Kujawskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Włocławek sp. z o.o.
więcej...
  w sprawie niegospodarności w Krajowej Spółce Cukrowej SA
więcej...
  w sprawie możliwości umorzenia części należności wobec ANR Oddziału Terenowego w Rzeszowie
więcej...
  w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej
więcej...
  w sprawie możliwej likwidacji jednostki Prokuratury Rejonowej w Parczewie
więcej...
  w sprawie kontroli nad sadzonkami do upraw ekologicznych
więcej...
  w sprawie dostępności miejsc w przedszkolach i żłobkach
więcej...
  w sprawie licznych przypadków nieuzasadnionych zwolnień w Służbie Celnej oraz prześladowań celników
więcej...
  w sprawie realizacji programu "Rodzina 500+"
więcej...
  w sprawie nowych formularzy aktów zgonu
więcej...
  w sprawie właściwości zmienionych kryteriów oceny i funkcjonowania pierwszej edycji "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
więcej...
  w sprawie opieszałości organów prokuratury
więcej...
  w sprawie wstrzymywania przez banki decyzji dotyczących kredytów na zakup oraz budowę domów na nieruchomościach, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego
więcej...
  w sprawie wsparcia dla gminy i miasta Proszowice w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej, w kontekście Światowych Dni Młodzieży
więcej...
  w sprawie planowanych zmian na rynku farmaceutycznym
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  [37]  38  39  40  41  42  43  44  45