Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 1529).

Na początku chcę podkreślić, iż jest to bardzo ważny projekt, który nie dotyczy wyłącznie jednej grupy społecznej, a wpływa na ogół Polaków. Woda jest dobrem nas wszystkich, a w wyniku wieloletnich zaniedbań - podkreślę: wieloletnich zaniedbań - w zakresie gospodarowania zasobami wody jest dziś również dobrem mocno deficytowym. Nasz kraj posiada niezwykle ubogie zasoby wody, których efektywność użytkowania znajduje się na bardzo niskim poziomie. Coraz częściej w różnych regionach Polski pojawiają się problemy związane z trudnościami w zaopatrzeniu w wodę, również w wodę pitną.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 41 w dniu 11-05-2017 (2. dzień obrad)
14. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do posła sprawozdawcy, czy ma świadomość tego, że tą ustawą posłowie nakładają dodatkowe obciążenia, jeżeli chodzi o dysponowanie własną nieruchomością, i dodatkowe obciążenia dla samorządów. Utrudnienia te są znacznie większe niż te, które były wcześniej, kilka lat temu. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 41 w dniu 10-05-2017 (1. dzień obrad)
2. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druki nr 1481 i 1503).

W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Ustawa ma na celu wprowadzenie możliwości planowania wydatków z budżetu państwa dla szkół rolniczych na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach działania: Transfer wiedzy i działalność informacyjna, objętego PROW 2014-2020. Proponowane przez rząd zmiany odbieram jako kolejny krok zmierzający do odbudowy pozycji oraz znaczenia szkół rolniczych dla rozwoju obszarów wiejskich, dla kształcenia młodzieży, zdobywania kwalifikacji rolniczych i specjalistycznej wiedzy z zakresu uprawy roli, hodowli zwierząt, mechanizacji, zarządzania własnym gospodarstwem.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 40 w dniu 20-04-2017 (1. dzień obrad)
8. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 1428 i 1464).

Bo wydaje mi się, że mamy na tyle dużo urzędników zatrudnionych na różnych szczeblach administracji rządowej, jak również agencji, że powinno nam wystarczyć tych urzędników. Nie trzeba, tak jak tutaj były obawy, zastępować jednych drugimi, bo ci, co są, to jeszcze - podejrzewam - parę zadań takich fundacji by obsłużyli.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 40 w dniu 20-04-2017 (1. dzień obrad)
8. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 1428 i 1464).

Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem przekonany, że przygotowując ten projekt ustawy, przejrzeli państwo wszystkie badania dotyczące niebezpieczeństwa GMO, jakie są na ten temat. Jedno z badań mówi, że nasiona genetycznie zmodyfikowane przetrwają w ziemi 10 lat.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

Niniejszy projekt jest konsekwencją obowiązku uzupełnienia wdrożenia do polskiego porządku dyrektywy z 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Polska już z dniem 1 maja 2004 r., czyli niemal 13 lat temu, powinna uregulować wynikające z dyrektywy kwestie zgłaszania i rejestracji upraw GMO, a także informowania społeczeństwa o nich. Pomimo podejmowanych w poprzednich latach prób wprowadzenia stosownych regulacji problem do dziś nie został rozwiązany.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 39 w dniu 05-04-2017 (1. dzień obrad)
7. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

Jednocześnie wiemy o tym, że w proponowanej ustawie mamy fundusz niepodzielny. Istnienie takiego funduszu niepodzielnego przy tak dużej grupie spółdzielców rodzi od razu taką niepewność: ja się napracuję przez parę lat, a później okaże się, że nic z tego i moja praca w dużej części pójdzie na marne.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27