Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 32 w dniu 15-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Panie Pośle Sawicki! Cieszę, że pan słucha, co mówię, tylko niestety słucha pan jakoś tak niedokładnie. Ja wiem, że bardzo dużo eksportujemy, ja wiem, że polska żywność jest dobrze postrzegana, tylko mówię tutaj o tym, żeby zacząć chronić polskiego rolnika, co nie jest robione. Jeżeli pan by przychodził częściej na posiedzenia komisji, to słyszałby pan, jak przez ostatnie lata rolnicy narzekają na to, że właśnie dzieje się coraz gorzej w polskim rolnictwie.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 32 w dniu 15-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Bez wątpienia zmiany w niniejszej ustawie były konieczne. Podmioty zbierające wpłaty na fundusze promocji wielokrotnie postulowały zmiany w funkcjonowaniu funduszy, tak aby środki te przeznaczone były na wspieranie rodzimej produkcji. Niestety, zmiany zaproponowane przez rząd okazały się jedynie kosmetycznym zabiegiem, który daje wrażenie zmiany na lepsze.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Ustawa jest niezwykle potrzebna i należy nad nią jak najszybciej procedować. Rolnicy czekają na tę ustawę. Na terenach wiejskich mieszka 40% obywateli. Komisja ochrony środowiska i komisja rolnictwa już raz uchwaliły bardzo dobrą ustawę, może nie bardzo dobrą, bo troszeczkę rujnującą budżet, ale ustawę, z której osoby mieszkające na terenach wiejskich były zadowolone.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Ja mam pytanie do posła sprawozdawcy, czy pamięta taki cytat: Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wraz z wejściem w struktury Unii Europejskiej rozpoczęła się ostra presja na Polskę zmierzająca ku temu, aby uznać ją za kraj, w którym produkuje się żywność na bazie organizmów GMO. Presja ta była odczuwalna zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz Polski, a motywacje zmieniały się w zależności od używanych argumentów. Presję tę odczuwał rząd PiS i starał się jej przeciwstawić w imię interesów państwa. Obecnie presja ta wyczuwana jest głównie ze strony polityków PO i PSL.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Jest jeszcze szansa naprawić to, co przed chwilą państwo popsuli, okłamując Polaków. Minister w drodze rozporządzenia może zakazać obrotu nasionami GMO i takie regulacje istnieją w Europie, tak jest np. w Austrii.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Czy z przykrością cztery czy pięć razy dzisiaj również trzeba będzie stwierdzić, panie ministrze, Wysoka Izbo, że państwo dalej nie walczą o kwestię GMO?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 02-12-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Wstydzę się, ale przeczytam państwu jeszcze jedną rzecz: Należy podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość było, jest i będzie za Polską wolną od GMO. Nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynach. Nie ma tych czynów, oszukali państwo obywateli. Po czynach ich poznacie.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 01-12-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Zasady realizowania gospodarki łowieckiej, w szczególności związane z prowadzeniem polowań, od lat stanowią punkt zapalny w sporach między rolnikiem a myśliwym. Niestety niniejszy projekt nie dąży do pogodzenia interesów tych środowisk, nie zachęca do podejmowania współpracy. Nadal po jednej stronie mamy rolników, a po drugiej - myśliwych, i dalej obie grupy na tym konflikcie tracą.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27