Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - trzecie czytanie

Dzięki tej poprawce, którą w tej chwili składam, również chciałbym, aby w tej dziedzinie karania - mam nadzieję, że nie będzie potrzeby - jeżeli trzeba będzie ukarać, obydwa podmioty miały takie same szanse, czyli były równo ukarane. Bo czym innym jest 5 tys. kary dla jakiegoś średniego czy drobnego rolnika, czy bogatszego rolnika, a czym innym te same 5 tys. kary dla dużej korporacji. Procent to jest procent, pół procenta dla rolnika to jest to samo pół procenta, tak samo go boli jak korporację.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 16-11-2016
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

W obecnej sytuacji polskiego rolnictwa, tragicznych cen wszystkich produktów rolnych, zgody na CETA w części handlowej, która zniszczy małe i średnie gospodarstwa rolne....powinniśmy bardzo szybko zadziałać tak, aby te małe i średnie gospodarstwa zaczęły normalnie egzystować.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. (...) Moim zdaniem daleko posunięta ostrożność ministerstwa i niektórych parlamentarzystów jest w tym przypadku niewskazana. Albo jesteśmy za pełnym wsparciem polskich produktów wytwarzanych przez polskie firmy, albo zadowalamy się półśrodkami, licząc się z ryzykiem, że proponowane przez rząd rozwiązania nie będą wystarczające dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania funduszy, i - tak jak ma to miejsce dziś - fundusze promocji będą istniały, będą wydawały pieniądze rolników, nie szkodząc nikomu, ale i nie pomagając.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Oczywiście również uważam, że fundusze promocji są potrzebne. Dzięki nim możemy się jako Polska zaprezentować, możemy zaprezentować polskie produkty.  (...) wielu rolników mówiło, że środki były źle rozdysponowywane, że promowaliśmy niekoniecznie polskie produkty. Wprost była mowa o tym, że promowaliśmy zagraniczne produkty, w tym mięsne.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Państwo musi wprowadzić takie mechanizmy, aby obywatele w Polsce czuli się bezpiecznie. Słyszeliśmy kiedyś z ust chyba premiera: trzeba było się ubezpieczyć. Tak więcej nie może być. Żeby się było można ubezpieczyć, to muszą być warunki pozwalające na to ubezpieczenie. Ta ustawa w tym pomaga.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

(...)ustawa jest potrzebna, ponieważ powinny być wyrównane szanse zarówno producentów, jak i dostawców. Przypominam, że ustawa działa w dwie strony, zarówno na dostawców, jak i na producentów. Zastanawia mnie tutaj, w ogóle kolegów z klubu zastanawia, dlaczego tak mocno opieramy się na urzędnikach, dlaczego nie chcemy, aby była, zgodnie z kilkukrotnie wnoszoną naszą poprawką, dolna granica kary.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.(...) Podejście ministerstwa rolnictwa należy w tej kwestii uznać za wysoce nieodpowiedzialne i lekceważące w stosunku do tysięcy rolników oraz konsumentów, którzy od lat czekają na ustawę, która rzeczywiście ułatwiłaby im działanie. Chcąc poszerzyć krąg osób zainteresowanych tą ustawą, na ręce pana marszałka złożymy poprawkę. Podsumowując, mam nadzieję, że przyszła ustawa będzie miała na celu przede wszystkim dobro rolników i konsumentów, ponieważ tylko taka ustawa zyska aprobatę klubu Kukiz'15.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Ja wbrew temu, co moja poprzedniczka mówiła, pokładam wielkie nadzieje w tej ustawie. Ona jest potrzebna i ona się przyda rolnikom. Tylko największy problem: Kiedy ona zacznie działać?(...) najważniejsze jest rozporządzenie dotyczące warunków sanitarno-epidemiologicznych. Na posiedzeniu komisji dowiedzieliśmy się, że tego rozporządzenia jeszcze nie ma.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  24  25  26  27