Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Moje pytanie do pana ministra. Dlaczego nie koncentrujemy się jedynie na pomocy polskim rolnikom, a z polskich pieniędzy wspomagamy rolników włoskich, francuskich, chińskich i wszystkich innych? Nie mamy tych pieniędzy aż tak dużo.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Dlaczego nie korzystamy z każdej okazji, chociażby w tej ustawie, aby promować polski kapitał, a nie promować dowolnego innego? Bardzo proszę o poparcie tej poprawki, gdyż ona się koncentruje na tym, aby pomagać właśnie polskim, rodzimym firmom, a nie wszystkim innym.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 04-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 04-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy wprowadzającego oznaczenie ˝Produkt polski˝. Zgadzając się co do idei oznaczania produktów, warto się zastanowić, czy zaproponowane w projekcie ustawy regulacje spełniają swój cel, jakim jest dostarczenie konsumentowi prawdziwej informacji? (...) muszę ocenić procedowany projekt jako populistyczny, który wprowadza chaos informacyjny dla konsumentów. Mimo słusznej idei dotyczącej projektu klub Kukiz'15 sprzeciwia się uchwaleniu ustawy w jej obecnym kształcie. W związku z powyższym składam na ręce pana marszałka poprawki mające przywrócić polskość znakowi "Produkt polski".
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników - stanowisko klubu Kukiz'15

Projekt ten został wniesiony do Sejmu niecały miesiąc temu i już jest procedowany, podczas gdy Klub Poselski Kukiz'15 podobny projekt złożył na ręce marszałka Sejmu na początku stycznia, a doczekał się pierwszego czytania niecały miesiąc temu. Mimo to cieszymy się, że temat sprzedaży żywności przez rolników został dostrzeżony przez rząd. (...) Prosiłbym jednak o przyspieszenie prac, bo 10 miesięcy oczekiwania na projekt rządowy to stanowczo za długo.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Wiemy, co oznaczają u nas ściany zmywalne - płytki od góry do dołu. Chciałbym zapytać, czy jeżeli chcę, zrobić kiełbasę z jednej świni albo z 20 kaczek, rzeczywiście będę musiał całą kuchnię przebudowywać tak, żeby ona była zgodna z tymi standardami
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  25  26  27