Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 26 w dniu 23-09-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Mówimy, że rolnicy dostaną 17 tys. kary - rolnik, który się pomyli i nie zgłosi, przywlecze i nie zgłosi tego. Myśliwy, który nie dokona odstrzału, będzie miał karę 96 zł lub ewentualnie 500 zł. I tyle. Rolnik ma prokuratora, sąd, myśliwy nie. Dlatego prosiłbym pana ministra o odpowiedź, czy są jakieś inne narzędzia nacisku niż te 96 zł, bo sytuacja jest nadzwyczajna. I jestem w szoku, że komisja rolnictwa, której przewodniczę, jest mi bardzo przyjemnie tam pracować, dzisiaj podjęła taką decyzję, że myśliwych stawia w 20-krotnie lepszej sytuacji niż rolników.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 26 w dniu 23-09-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Jakie narzędzia nacisku na koła łowieckie posiada pan minister rolnictwa i rozwoju wsi, gdy te nie wykonują decyzji powiatowego lekarza weterynarii, narażając w konsekwencji Polskę na rozszerzanie się różnego rodzaju zakaźnych chorób? W tej chwili kara akurat pieniężna, bo innej kary nie przewidziała wysoka komisja ani rząd, wynosi dla myśliwego od 96 do 570 zł, przy czym podobna kara dla rolnika, na co się zgodziła komisja rolnictwa (Dzwonek), wynosi od 8 tys. do 17 tys. Jest ogromna niewspółmierność kary dla tych osób, które nie wykonują decyzji powiatowego lekarza weterynarii...
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 26 w dniu 22-09-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Poświęciliśmy w komisji wiele godzin pracy na to, aby ta ustawa wyglądała dobrze. Nie wygląda ona idealnie, stąd moje pytanie: Jakie narzędzia prócz tej skromnej kary 1200 zł dla grupy myśliwych ma ministerstwo, aby skłonić myśliwych do tego, by chcieli dokonać odstrzału zwierząt? Ja mam wiele sygnałów od rolników, którzy mówią o tym, że odstrzał nie jest dokonywany, dziki hasają po polach, a nawet wchodzą do zagród. Czy jest jakaś inna siła, czy można wywrzeć nacisk, aby myśliwi zechcieli zrobić to, o co grzecznie ich poprosi powiatowy lekarz weterynarii?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 26 w dniu 22-09-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Od kilku dni, właściwie od 2 dni, procedujemy nad bardzo ważną ustawą, specustawą, która ma pomóc w zwalczaniu nagłych zjawisk, nagłych chorób, które się pojawiają. Akurat teraz walczymy z afrykańskim pomorem świń. I tu rząd widzi trzy źródła czy trzy grupy osób, które mogłyby poradzić sobie albo które są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się tej choroby. Pierwsza to są powiatowi lekarze weterynarii, druga grupa to są rolnicy, a trzecia grupa to są myśliwi.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Jako klub Kukiz'15 na posiedzeniu komisji złożyliśmy cztery poprawki. Trzy z nich zostały przyjęte, jedna najbardziej rygorystyczna wobec kół łowieckich, została odrzucona. Może rzeczywiście była ona zbyt rygorystyczna, bo mówiła o tym, że jeżeli koła nie wykonują należycie gospodarki łowieckiej, a właściwie nie wykonują zaleceń powiatowego lekarza weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego, to mogą utracić obwód łowiecki. W tej chwili zgodnie z tym, co do tej pory jest zapisane, może być tak, że obwód łowiecki - w skład dzierżawcy wchodzi ok. 30, 40, 50 myśliwych - może zapłacić karę i dalej może nie dokonywać odstrzału.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Jaka jest osobista odpowiedzialność lekarzy weterynarii i czy ona jest wystarczająca? To są osoby zaufania publicznego. Powinniśmy im ufać. Te osoby powinny być poza wszelkim podejrzeniem. Dlatego mam pytanie: Czy obecne regulacje na pewno są na wystarczającym poziomie, żeby rolnicy - nie tak jak jest niestety obecnie - mieli zaufanie, nie tracili tego zaufania do lekarzy?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Moim zdaniem obowiązkiem polskich władz, a szczególnie parlamentu jako organu przedstawicielskiego narodu, który został wybrany w wyborach powszechnych, jest troska o obywateli. Obowiązkiem państwa jest natychmiastowa reakcja w sytuacji, gdy w którymś z sektorów rolnych nie dzieje się dobrze, szczególnie jeżeli zagrożenie to ma charakter zewnętrzny, niezależny od rolników. W przypadku choroby ASF podjęcie szybkich oraz sprawnych działań jest wyjątkowo istotne, bo wirus szybko się rozprzestrzenia, i ważne jest, by nie utracić kontroli nad chorobą, zapanować nad jej ekspansją.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 25 w dniu 13-09-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w rolnictwie. Jestem zdania, że nie wszystko, a niektóre sprawy wręcz nie powinny być regulowane ustawowo. Jednakże zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest obowiązkiem każdego państwa. Dlatego też szczególnie ważne jest, aby nieprawidłowe relacje handlowe nie wpłynęły negatywnie na rolnictwo i branżę spożywczą w Polsce. Rolnicy wielokrotnie zwracali moją uwagę na nieuczciwe warunki umów, na wymuszanie przez sieci handlowe korzystnych dla siebie zapisów.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  27