Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Mam takie proste pytanie. Co się stało obecnie z klubem PiS, z tym klubem PiS, który w poprzedniej kadencji, raczej w poprzednich kadencjach, jak rządził, był bardzo odważnym klubem: jako pierwszy wprowadził moratorium na stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych, nie bał się Unii Europejskiej? W tej chwili, kiedy mamy rzeczywiście zupełnie inny porządek prawny w Unii Europejskiej, kiedy dużo więcej można, bo Unia na wiele więcej rzeczy pozwala, państwo stosują te same regulacje, które stosowała poprzednia koalicja, a zupełnie nie ma potrzeby ich stosowania.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - trzecie czytanie

Znowu: ustawa jest dobra, gdyż zastępuje konieczność zgłaszania się konkretnego podmiotu do sądu. Robi to urzędnik, urząd ochrony konkurencji, prezes tego urzędu. Później prezes... ważne jest, aby, jeżeli dwa podmioty dogadają się na rynku, urzędnik nie musiał ich karać. Chodzi o to, żeby podmioty same ze sobą się dogadywały. Nie zawsze jest potrzebny urzędnik, który musi wkraczać, musi karać. I to jest bardzo prosta poprawka. Jeżeli przed wydaniem wyroku czy decyzji dwa podmioty się dogadały, z automatu one nie są karane.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 31 w dniu 30-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - trzecie czytanie

Dzięki tej poprawce, którą w tej chwili składam, również chciałbym, aby w tej dziedzinie karania - mam nadzieję, że nie będzie potrzeby - jeżeli trzeba będzie ukarać, obydwa podmioty miały takie same szanse, czyli były równo ukarane. Bo czym innym jest 5 tys. kary dla jakiegoś średniego czy drobnego rolnika, czy bogatszego rolnika, a czym innym te same 5 tys. kary dla dużej korporacji. Procent to jest procent, pół procenta dla rolnika to jest to samo pół procenta, tak samo go boli jak korporację.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 16-11-2016
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

W obecnej sytuacji polskiego rolnictwa, tragicznych cen wszystkich produktów rolnych, zgody na CETA w części handlowej, która zniszczy małe i średnie gospodarstwa rolne....powinniśmy bardzo szybko zadziałać tak, aby te małe i średnie gospodarstwa zaczęły normalnie egzystować.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. (...) Moim zdaniem daleko posunięta ostrożność ministerstwa i niektórych parlamentarzystów jest w tym przypadku niewskazana. Albo jesteśmy za pełnym wsparciem polskich produktów wytwarzanych przez polskie firmy, albo zadowalamy się półśrodkami, licząc się z ryzykiem, że proponowane przez rząd rozwiązania nie będą wystarczające dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania funduszy, i - tak jak ma to miejsce dziś - fundusze promocji będą istniały, będą wydawały pieniądze rolników, nie szkodząc nikomu, ale i nie pomagając.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Oczywiście również uważam, że fundusze promocji są potrzebne. Dzięki nim możemy się jako Polska zaprezentować, możemy zaprezentować polskie produkty.  (...) wielu rolników mówiło, że środki były źle rozdysponowywane, że promowaliśmy niekoniecznie polskie produkty. Wprost była mowa o tym, że promowaliśmy zagraniczne produkty, w tym mięsne.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Państwo musi wprowadzić takie mechanizmy, aby obywatele w Polsce czuli się bezpiecznie. Słyszeliśmy kiedyś z ust chyba premiera: trzeba było się ubezpieczyć. Tak więcej nie może być. Żeby się było można ubezpieczyć, to muszą być warunki pozwalające na to ubezpieczenie. Ta ustawa w tym pomaga.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

(...)ustawa jest potrzebna, ponieważ powinny być wyrównane szanse zarówno producentów, jak i dostawców. Przypominam, że ustawa działa w dwie strony, zarówno na dostawców, jak i na producentów. Zastanawia mnie tutaj, w ogóle kolegów z klubu zastanawia, dlaczego tak mocno opieramy się na urzędnikach, dlaczego nie chcemy, aby była, zgodnie z kilkukrotnie wnoszoną naszą poprawką, dolna granica kary.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30  31