Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie sejmu nr 22 w dniu 05.07.2016
(1. dzień obrad) 13. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 673 i 688).

Panie Marszałku! Pani Poseł! Chciałbym poinformować, że ziemia pod siedliskiem nie jest użytkowana do zasiewów. To jest ziemia, która jest pod budynkami, więc nadal uważam - myślę, że gdyby pani przyjechała na wieś, to też by się o tym przekonała - że nie da się nic posiać na tej ziemi. Dlatego trzeba by najpierw przeczytać ustawę, a później ją krytykować i się do niej odnosić. Wszystko jest zgodnie z tym, o czym mówiłem na samym początku. Dziękuję bardzo

więcej...    transmisja...
  

Polska wieś potrzebuje dobrego prawa, które będzie skutecznie broniło interesu rolników. Potrzebuje przepisów, które będą działały na jej korzyść, które zapewnią rolnikom w zamian za ciężką i uczciwą pracę godziwe wynagrodzenie. Polski rolnik musi mieć możliwość podniesienia się z kolan i poczucia, że jest prawdziwym gospodarzem swojej ziemi. Teraz rolnicy są wyzyskiwani przez banki, które mogą udzielić kredytu, a mogą tak, jak to ma miejsce obecnie, powiedzieć, że kredytu nie udzielą
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 20 w dniu 09. 06. 2016
(2. dzień obrad) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 541 i 597).

oprócz znakowania żywności powinniśmy położyć szczególny nacisk na powrót do patriotyzmu zakupowego. Każdy obywatel powinien sprawdzać kod kreskowy produktu i wybierać naszą, polską żywność (Oklaski), czyli tą z kodem kreskowym rozpoczynającym się od 590. Ogromną korzyścią jest również fakt, że połowa z wydawanej kwoty na krajowy produkt wraca do nas w postaci lepszych dróg bądź innych inwestycji
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 16 w dniu 14. 04. 2016
(3. dzień obrad) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Z tego miejsca chcę podziękować senatorom za zgłoszenie poprawki, która umożliwi kupowanie gruntów poniżej 30 a wszystkim obywatelom Polski. Taką poprawkę w Sejmie zgłosił klub Kukiz?15. Zgłoszona przez klub Kukiz?15 poprawka była odpowiedzią na prośbę zarówno mieszkańców miast, jak i mieszkańców wsi
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 16 w dniu 13.04.2016
(2. dzień obrad) Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303) - kontynuacja.

Rolnictwo ma swoją specyfikę i tę specyfikę w Sejmie reprezentuje Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uważam, że posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinni pochylić się nad tą ustawą i przedstawić stronę rolnika, nie tylko dużych korporacji, ale również rolnika. Uprzejmie proszę o poparcie tej ustawy
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 16 w dniu 13. 04. 2016
(2. dzień obrad) Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 29).

omawiany dzisiaj projekt jest projektem obywatelskim, pod którym podpisało się ponad 132 tys. osób. Pragnę zwrócić uwagę Wysokiej Izby, iż podpisy pod tym projektem były zbierane ponad rok temu, wtedy, kiedy ustawa, która została opublikowana 30 listopada, była jeszcze procedowana w Sejmie. To nie był ten czas zbierania podpisów, o czym pani mówiła, że obywatele... Obawiam się, że procedowany obecnie projekt może stać się wymówką - co wydaje mi się bardzo prawdopodobne - aby teraz zająć się innym projektem i nie wdrażać w życie ustawy, która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 16 w dniu 12. 04. 2016
(1. dzień obrad) Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 372).

Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że także ten projekt nowelizacji jest niedopracowany i pełen niedoróbek. Po raz kolejny słabą stroną projektu jest niedoszacowanie wartości odszkodowań. Wyliczenia oparte na danych GUS-u dotyczących wysokości odszkodowań w poprzednich latach są znacznie zaniżone
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 15 w dniu 01. 04. 2016
(3. dzień obrad) Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303).

I nie dzielimy przedsiębiorców na tych, którzy dostaną zwolnienie, i na tych, którzy nie dostaną zwolnienia. Dzielimy przedsiębiorców - jeśli już jakkolwiek ich dzielimy - na tych, którzy uczciwie płacą podatki, istnieją na rynku, i oni mogą się ubiegać, i na tych, którzy dopiero powstali, i naczelnik urzędu skarbowego nie będzie miał podstaw do tego, żeby ich zwolnić.?(...)??"?
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27