Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 13 w dniu 10.03. 2016
(2. dzień obrad) Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Źródło dochodu rolnika to jego praca w rodzinnym gospodarstwie, a nie obrót ziemią. Ziemia jest narzędziem pracy rolnika. Prawdziwi rolnicy nie mają zysku ze sprzedaży nieruchomości rolnej, mają go tylko spekulanci, którzy zakupili grunty po zaniżonych cenach, często w nieuczciwy sposób i liczą, że będą mogli je z zyskiem odsprzedać. Nie może być pozwolenia na tak haniebne działania

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 13 w dniu 09. 03. 2016
(1. dzień obrad) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 279).

Tak sformułowane przepisy stanowią otwartą furtkę do różnego rodzaju nieuczciwości, oszustw, nadużyć. Takie przypadki dotyczą głównie dwóch grup rolników. Pierwszą są dzierżawcy, którzy nie oddali gruntu i nadal go użytkują, drugą grupę stanowią rolnicy, jak i założone w tym celu spółki prawa handlowego, które wyspecjalizowały się w tego rodzaju działaniach i bez skrupułów, często pod osłoną nocy, wjeżdżają na pole będące własnością państwa i obsiewają je. Trudno ustalić, jakie konkretne kwoty trafiają do rąk nieuczciwych dzierżawców, ale szacuje się, że od roku 2004 mogło zostać wyłudzone w ten sposób około 200 mln zł dopłat
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 12 w dniu 25.02. 2016
(2. dzień obrad) Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 219).

Środowiska rolnicze od lat domagały się zmian w ustawie Prawo łowieckie. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe uregulowania nie były satysfakcjonujące dla rolników. Cieszę się, że przygotowanie projektu nowelizacji ustawy przez klub Kukiz?15 zmotywowało posłów PiS do prac nad swoim projektem, czego wynikiem jest niniejsza ustawa. Omawiana ustawa lotem błyskawicy przeleciała przez analizy i Prezydium Sejmu, pozostawiając naszą ustawę z dala od sali plenarnej. W mojej ocenie taka praktyka nie powinna mieć miejsca
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 7 w dniu 29. 12. 2015
(1. dzień obrad) Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146).

Panie Ministrze! Przeglądając projekt budżetu w zakresie rolnictwa, ze zdziwieniem zauważyłem, iż nie uwzględniono w nim gigantycznych oszczędności, jakie powinny powstać dzięki łączeniu inspekcji i agencji rolnych. ?(...)? Kolejne zaskoczenie to ponad? ?dwukrotne zwiększenie wydatków w budżecie na ochronę roślin i jednoczesne pozostawienie bez zmian wydatków na dofinansowanie produkcji ekologicznej
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 6 w dniu 21. 12. 2015
(1. dzień obrad) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 127).

forma obecnie przeprowadzanych konkursów wymaga natychmiastowych zmian. Dotychczas już przed ogłoszeniem konkursu wiadomo, kto wygra niby-otwartą procedurę wyborczą. Czytając warunki formalne, odnosi się wrażenie, iż pisane są one pod konkretną osobę. Dodatkowo w celu zapewnienia, iż wygra osoba z góry upatrzona, najważniejszym etapem decydującym o zwycięstwie w procedurze jest rozmowa i odpowiadanie na pytania komisji. W takich okolicznościach szkoda czasu i publicznych pieniędzy na procedurę, która dotychczas miała jedynie zdjąć odpowiedzialność z decydentów, stwarzać pozory otwartości i transparentności
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 5 w dniu 17. 12. 2015
(3. dzień obrad) Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu działań ministerstwa na lata 2015-2020?.

Polskie rolnictwo to również odbudowa polskiego przemysłu rolno-spożywczego. To przede wszystkim przemysł lokalny, który będzie produkował żywność z lokalnych surowców, produktów minimalnie przetworzonych, bez konserwantów. Tu zwrócę uwagę na wiele lat procedowaną - i dalej przez rolników ocenianą negatywnie - ustawę o sprzedaży bezpośredniej. Taka żywność musi wrócić na nasze stoły, aby możliwe było zmniejszenie skali lawinowo pojawiających się chorób układu krążenia oraz nowotworów. To, co jemy, wpływa na to, na co później chorujemy
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 4 w dniu 10. 12. 2015
(2. dzień obrad) Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty?.?

Omawiany projekt jest projektem obywatelskim. Został on przygotowany przez środowiska bezpośrednio zainteresowane prawidłowym funkcjonowaniem służby zdrowia, czyli przez szerokie grono lekarzy, jak i pacjentów. Zwróciłbym uwagę na to, że ponad 100 tys. podpisów jest złożonych właśnie pod tym obywatelskim projektem, a był on przez bardzo długi czas przechowywany właśnie w zamrażarce ministerialnej czy tutaj, sejmowej. Mamy nadzieję, że w tej kadencji obywatelskie projekty będą trafiały pod obrady Sejmu w tempie priorytetowym
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 1 w dniu 18.11.2015
(4 dzień obrad) 10. punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Podobała mi się inicjatywa powrotu państwa do małych miejscowości. Proszę rozważyć wzorem Niemiec decentralizację urzędów centralnych. Obniża to koszty funkcjonowania państwa, przyczynia się do rozwoju miejscowości, właściwie całych regionów oraz przybliża polityków do obywateli
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]  31