Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Opodatkowanie e-papierosów i wyrobów nowatorskich akcyzą niesie ze sobą wiele zagrożeń. Po pierwsze, nie da zauważalnych wpływów do budżetu, a nawet może dać stratę przez likwidację setek czy nawet właściwie tysięcy miejsc pracy. A więc to będzie strata dla budżetu. Wiąże się też z wysokim ryzykiem stworzenia szarej strefy. Polacy są bardzo zaradnym narodem. Zmusi wiele przedsiębiorstw do zakończenia działalności. Dalej, niesie zagrożenie dla zdrowia, bo Polacy będą wykonywali te e-papierosy, e-liquidy w domach, będą sprzedawane w szarej strefie nie wiadomo jakie. W związku z tym proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy omawiany projekt przyniesie jakiekolwiek korzyści i jakie pan minister dostrzega realne korzyści poza wzmocnieniem dużych koncernów? I tutaj chociaż taka podpowiedź (Dzwonek) albo może ostrzeżenie dla wszystkich. Za chwilę będą opodatkowane gumy z nikotyną, bo one będą substytutem. A właściwie dlaczego z nikotyną? Wszystkie gumy trzeba opodatkować, tak jak e-liquidy bez nikotyny.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów: płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Branża płynów do papierosów elektronicznych w Polsce to kilkudziesięciu producentów, ok. 1600 sklepów oraz cały łańcuch, czyli producenci bazy nośnej, nikotyny, dostawcy opakowań, drukarnie, cała logistyka. Są to przeważnie niewielkie przedsiębiorstwa. Skutkiem projektu ustawy będzie konieczność przygotowania przez przedsiębiorców składów podatkowych, a tym samym dostosowania budynków i pomieszczeń do bardzo restrykcyjnych wymogów niespełnialnych dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw. To wymaga ogromnych nakładów finansowych i organizacyjnych, które będą zmuszone ponieść w krótkim czasie. Oprócz kwestii organizacyjnych ustawa wymusza także zgromadzenie kapitału stanowiącego zabezpieczenie podatkowe, które może wynieść kilka milionów złotych. Przypomnę, że podobnie było w przypadku pośredniczących podmiotów tytoniowych, wymóg złożenia zabezpieczenia w wysokości do 30 mln zł doprowadził do upadku kilkudziesięciu małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Przetrwały duże, międzynarodowe korporacje. 2 tygodnie temu procedowaliśmy nowelizację zmieniającą szkodliwe przepisy. Dlatego projekt z druku nr 1963 w obecnym kształcie świadczy o braku jakiejkolwiek refleksji ze strony Ministerstwa Finansów. Restrykcyjne wymogi przewidziane w rządowym projekcie dla wielu przedsiębiorstw oznaczają zwyczajnie wyrok śmierci. Projekt uprzywilejowuje wielkie zagraniczne koncerny tytoniowe działające w Polsce, np. w ten sposób, że dla wyrobów nowatorskich przewiduje się stawkę w wysokości 300 zł za 1 kg, a jednocześnie dla małych i średnich polskich przedsiębiorców-producentów płynów do papierosów elektronicznych, które również należałoby nazwać nowatorskimi, przewiduje się stawkę w wysokości 500 zł za 1 l płynu. Wielkie koncerny tytoniowe dysponują kapitałem i wieloletnim doświadczeniem ze składami podatkowymi, zabezpieczeniami akcyzowymi, gdyż są to płatnicy tego podatku od lat. Dla małych i średnich polskich firm wprowadzenie nowego podatku w tak szybkim tempie oznacza rewolucję, a dla bardzo wielu z nich koniec działalności. Dla konsumenta proponowana stawka może oznaczać kilkukrotny wzrost ceny e-papierosów. Taki wzrost zachęci znaczną część z 400 tys. użytkowników do zaopatrywania się poza oficjalnym rynkiem, a więc projekt doprowadzi do pojawienia się szarej strefy. Warto zwrócić uwagę na negatywne doświadczenia innych krajów. W Portugalii po wprowadzeniu akcyzy wielkość legalnej sprzedaży płynów spadła o 90%. We Włoszech podatek na płyny miał dać 86 mln euro wpływów do budżetu, ale w 2015 r. zebrano tylko 5 mln euro, a w 2016 r. jeszcze mniej. Około 80% włoskiego rynku przesunęło się do szarej strefy, upadło ponad 2 tys. sklepów branżowych, a pracę straciło blisko 5,5 tys. osób. Negatywne doświadczenia w związku z podniesieniem akcyzy ma również Polska. Ilustruje je przykład z lat 2011-2014. Wysokie podwyżki akcyzy na zwykłe papierosy doprowadziły do zapaści legalnego rynku, znaczącego wzrostu szarej strefy tytoniowej i spadku wpływów budżetowych. Podsumowując, projekt w przedstawionym kształcie nie powinien być procedowany. Zwrócić należy uwagę, że nigdy dotychczas nie zdecydowano się na wprowadzenie tak wysokiej stawki akcyzy w stosunku do ceny wyjściowej produktu. Akcyza na papierosy była wprowadzana etapami, a stawki wzrastały stopniowo, a nie, tak jak tutaj, skokowo. W ustawie nie chodzi również o zdrowie Polaków. Nie ulega wątpliwości - palenie e-papierosów oraz tych innowacyjnych produktów (Dzwonek), jak mówi ustawa, jest szkodliwe. Ale ta ustawa doprowadzi do powstania szarej strefy, czyli palenia nie wiadomo czego. Nie jest to dobre dla zdrowia Polaków. Wnoszę o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 2 miesiące temu pożegnaliśmy prof. dr. hab. Andrzeja Czachora, wieloletniego pracownika naukowego Centrum Badań Jądrowych, jednego z wiodących uczestników Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, wybitnego uczonego, aktywnego działacza społecznego, patriotę. 12 października podczas 49. posiedzenia Sejmu pozwoliłem sobie przytoczyć fragment artykułu pana profesora dotyczący konieczności zmiany ordynacji wyborczej w Polsce. Pragnąc ocalić od zapomnienia dorobek prof. Czachora, chciałbym odczytać fragment kolejnego artykułu pochodzącego z roku 2002, przedstawiający zagrożenia związane z systemem partyjnym i dający prostą receptę na uzdrowienie tego chorego mechanizmu. System partyjnych wyborów zwiódł na manowce instynkt samozachowawczy naszych obywateli. Gremia kierownicze partii dbają o niezmienność systemu i zachowanie kontroli nad ordynacją wyborczą, a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej praktycznie uniemożliwia obywatelom wyrażanie decyzji w formie referendum. Nawet w przypadku zebrania 500 tys. podpisów pod żądaniem referendum decyzja o jego przeprowadzeniu jest nadal w rękach Sejmu. Jest taki owad, który wydzielanym przez siebie jadem paraliżuje gąsienicę innego gatunku. Pozbawiona przez to możliwości ruchu, ale nadal żywa staje się spiżarnią dla następnego pokolenia owada, który ją złowił. W taki właśnie sposób wirus partyjnych wyborów, tzw. ordynacja proporcjonalna, otumanił Polaków. Ochoczo kibicują partyjnym drużynom w zawodach zwanych wyborami, nie myśląc o tym, że od złych rządów ich państwo upada. Aby odwrócić bieg ku katastrofie, trzeba do rządzenia Polską znaleźć wybitnych ludzi. Nie ma ważniejszych spraw niż rozumny wybór posłów. Jak sprawić, by znaleźli się w Sejmie patrioci, mądrzy, odpowiedzialni, twardzi, lecz zdolni do wzajemnego szacunku i współpracy, obdarzeni zaufaniem i poparciem wyborców, doświadczeni w prowadzeniu dużych prac? Jak wprowadzić wybitnych inżynierów, ekonomistów, prawników, lekarzy, nauczycieli, dyrektorów, oficerów, radnych, sołtysów? Jak nie dopuścić agentów obcego interesu, elokwentnych niedouków, wieczystych mężów stanu, cwanych aferzystów? Doświadczenie demokracji jest w tej materii jednoznaczne. Ogólnopolski ruch na rzecz zmiany systemu wyborczego - jednomandatowe okręgi wyborcze głosi tę odpowiedź od lat. Trzeba do Sejmu wybierać ludzi, nie partie. Ludzi służby, talentu i zasad. Chcemy takiej ordynacji wyborczej, by móc w każdym małym okręgu wyborczym wytypować kandydatów, a następnie wybrać spośród nich posła, który w okręgu uzyska najwięcej głosów poparcia. Prosto i logicznie, tanio i uczciwie, w jednomandatowym okręgu wyborczym. To jest warunek konieczny wyprowadzenia Polski z impasu, warunek sine qua non. To jest temat, do którego będziemy tu wracać z uporem, jak zmienić system wyborczy, aby do Sejmu, a także do samorządów wybierać ludzi, a nie listy. To jest cel, któremu warto poświęcić rozum i serce. Wysoka Izbo! Dzisiejsze zachowanie posłów na sali sejmowej jednoznacznie świadczy, że należy zmienić system wyborów i wybierać posłów odpowiedzialnych za Polskę. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że palenie zwykłych papierosów, e-papierosów czy tych pseudoinnowacyjnych papierosów jest szkodliwe. Ale nie o tym jest ta ustawa. Nie będę robił reklamy zagranicznym korporacjom, ale powiem państwu posłom, że te pseudoinnowacyjne produkty - one są podobnie nazwane w tym projekcie ustawy - są produkowane przez trzy zagraniczne korporacje. Liquidy do e-papierosów, które, jak myślę, wszyscy państwo widzieli, są produkowane przez kilkadziesiąt polskich firm. Co mamy w ustawie? Minister z jakichś względów - nie wiem, o jakie względy chodzi - preferuje właśnie te nowatorskie, zagraniczne produkty. Czym to motywuje? Mówi, że te zagraniczne produkty są droższe, że same urządzenia są droższe. A dlaczego są droższe? Bo te koncerny opatentowały mechanizmy i życzą sobie horrendalnych sum za te urządzenia. (Dzwonek) Liquidy produkują polscy przedsiębiorcy. Dlaczego minister... ...preferuje zagraniczne korporacje i doprowadza do ograbiania Polaków? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Złożony wniosek o odrzucenie projektu ustawy jest podyktowany kilkoma warunkami. Powiem tylko o dwóch. Pierwszy dotyczy skandalicznego, nieakceptowalnego sposobu procedowania tej ustawy. Od 1,5 roku obowiązuje ustawa o ochronie ziemi. Nic się nie zmieniło, żadnego kataklizmu, nic się nie dzieje, a rząd w ciągu 6 dni chce przeprocedować bardzo szybko tę ustawę. Gdzie jest szacunek dla obywateli? Drugi powód. Wczoraj w trakcie debaty zadałem kilka pytań. Pan minister nie znał odpowiedzi na te pytania. Powiedział, że odpowie na piśmie. Z szacunku dla suwerena oraz dla pana ministra Naimskiego należy zaczekać na tę odpowiedź, żebyśmy wiedzieli, jak należy głosować. Dlaczego nie szanujemy suwerena? Dlaczego nie szanujemy Polaków, procedując tę ustawę tak szybko, na kolanie? Dziękuję
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1975 i 1982).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak jak już wielokrotnie wspominano, rządowy projekt ustawy wprowadza ułatwienia dla spółek przesyłowych Skarbu Państwa poprzez możliwość nabycia nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody dyrektora KOWR. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości, ziemi, która zaostrzyła przepisy związane z obrotem gruntami rolnymi, weszła w życie ponad 1,5 roku temu i dopiero po takim czasie dostrzeżono konieczność wprowadzenia wyjątkowych ułatwień - i to jeszcze w trybie supernadzwyczajnym - dla kilku państwowych spółek energetycznych. W związku z tym zwracam się z pytaniem: Ile te trzy państwowe spółki nabyły tej ziemi w okresie od stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., a ile w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do dnia dzisiejszego? W ilu przypadkach dyrektor KOWR wyraził zgodę (Dzwonek) na zakup, a w ilu takiej zgody nie wyraził? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1975 i 1982).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko na temat sprawozdania komisji odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Projekt ma na celu m.in. nowelizację przepisów w zakresie ułatwiającym spółkom, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych. W uzasadnieniu projektu podkreślono, jak dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstw z branży energetycznej będzie możliwość nabywania nieruchomości rolnych bez konieczności uzyskiwania zgody dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ani jednym słowem nie wspomniano natomiast o tym, jakim niebezpieczeństwem będzie dla rolników konieczność przymusowej sprzedaży swojej ziemi, na której prowadzą produkcję rolną, która przynosi im dochód. Oczywiście rolnicy otrzymają jakąś cenę za sprzedane grunty rolne, jednak z całą pewnością kwota ta nie obejmuje utraconych korzyści, co dla rolnika jest bardzo ważne, ponieważ ziemia stanowi dla niego podstawowe źródło dochodu. Zmiana ustawy doprowadzi do wyeliminowania konieczności uzyskiwania przez spółki przesyłowe Skarbu Państwa zgody dyrektora KOWR na nabycie nieruchomości rolnych, również w sytuacji, w której ich powierzchnia przekroczy 300 ha użytków rolnych. Doprowadzi to de facto do utraty kontroli nad obrotem ziemią przez osoby za to odpowiedzialne, czyli ostatecznie ministra rolnictwa, który powinien stać w pierwszym szeregu w obronie ziemi rolnej. Poinformuję państwa posłów, iż dziennie ubywa w Polsce ponad 5 ha użytków rolnych. W żaden sposób nie przekonuje mnie przywoływany wielokrotnie argument, że transakcje będą dokonywane przez podmioty Skarbu Państwa, ponieważ już wielokrotnie w naszej historii doświadczaliśmy sytuacji, że podmioty państwowe przestawały być państwowe. Tak może się stać również po zgromadzeniu ogromnej ilości ziemi rolnej, która jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem lokowania kapitału. Chciałbym jasno pokreślić, że powstawanie sieci przesyłowych jest bardzo ważne i ja nie neguję konieczności ich powstawania. Należy jednak zauważyć, że podstawową instytucją służącą temu celowi jest służebność przesyłu, a nie kupowanie i gromadzenie ziemi. Moim zdaniem tworzenie ułatwień w nabywaniu gruntów dla pewnego grona podmiotów spowoduje wzrost liczby przypadków, gdy zamiast ustanawiać służebność przesyłu, będzie się po prostu wykupywać grunty, dlatego że będzie to po prostu łatwiejsze. Po co negocjować z obywatelami wysokość opłaty za służebność przesyłu, skoro można kupić ziemię lub przynajmniej zasugerować taką możliwość? Dyrektor KOWR, a przez niego minister rolnictwa nie będą mieli żadnego wpływu na kwestie nabywania gruntów rolnych. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, mogące być potencjalnym źródłem nieprawidłowości. Podsumowując - projekt prowadzić może do zbędnej koncentracji gruntów rolnych przez firmy. Rolnicy potrzebują ziemi uprawnej, a nie leżącej odłogiem w rękach państwa. Ponadto pozbawianie ministra rolnictwa kontroli nad obrotem nieruchomościami rolnymi jest skandalem i dziwię się, że przedstawiciele resortu rolnictwa dobrowolnie rezygnują nie tylko ze swojego prawa, ale obowiązku. Kto zatem, skoro nie dyrektor KOWR ani minister rolnictwa, będzie odpowiedzialny za prawidłowości w gospodarowaniu ziemią rolną w Polsce? Zwrócę uwagę na kolejny bulwersujący fakt. Chodzi o procedowanie tej ustawy. Projekt ustawy w ubiegły piątek trafił do Sejmu, nadano mu numer druku, w poniedziałek odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji rolnictwa, dzisiaj jest czwartek i odbywa się drugie czytanie, a za chwilę może odbyć się trzecie czytanie, aczkolwiek na pewno się nie odbędzie, gdyż zgłaszam wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 50 w dniu 27-10-2017 (3. dzień obrad)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Nie chcę odnosić się do tego... (Poseł Ryszard Petru: Paszkwilu.) ...nie będę nazywał... paszkwilu, który przed chwilą słyszeliśmy ze strony pani poseł, ale zapytam stronę rządową: Jak czuje się rząd, w szczególności minister rolnictwa i minister środowiska, kiedy po raz kolejny zabiera, ograbia rolników z przysługującego im odszkodowania za szkody łowieckie, doprowadzając wielu rolników do bankructwa, wywołując tym samym niepokoje na wsi oraz doprowadzając do podziałów na wsi? Napuszcza się rolników na myśliwych. Jest to naprawdę niegodne, szczególnie że to jest drugi raz z rzędu. Od 10 miesięcy pani poseł Anna Paluch blokuje rządowy projekt ustawy Prawo łowieckie, nie dopuszczając do obrad komisji. Przygotowałem do niego 22 poprawki, które naprawiają relacje między rolnikami a myśliwymi. (Dzwonek) Czas zacząć procedować. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31