Plan pracy

Harmonogram spotkańKolejny tydzień:   2017-05-29 - 2017-06-04   I   2017-06-05 - 2017-06-11   I   2017-06-12 - 2017-06-18poniedziałek 2017-05-22 - 2017-05-28 niedziela

poniedziałek 2017-05-22
(godz. 09:00 - 12:00) : spotkanie z Wojewodą Lubelskim
(godz. 15:00 - 18:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wtorek 2017-05-23
(godz. 10:00 - 12:30) : posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Polska - Białoruś
(godz. 13:00 - 14:00) : spotkanie z Dyrektorem Departamentu Wschodniego MSZ
(godz. 15:00 - 17:00) : posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim

środa 2017-05-24
(godz. 12:30 - 14:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1323) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.
(godz. 14:15 - 15:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu. "Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie drastycznej podwyżki cen leków dla pacjentów po przeszczepach"
(godz. 14:30 - 16:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

czwartek 2017-05-25
(godz. 08:00 - 10:30) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(godz. 10:30 - 12:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia.
(godz. 12:00 - 13:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1319 i 1488) – kontynuacja.
(godz. 13:00 - 18:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

piątek 2017-05-26
(godz. 08:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

niedziela 2017-05-28
(godz. 11:00 - 15:00) Sejm: Konferencja: "Udokumentowane nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłoszona przez Klub Kukiz'15"Poprzedni tydzień:   2017-05-15 - 2017-05-21   I   2017-05-08 - 2017-05-14   I   2017-05-01 - 2017-05-07