Plan pracy

Harmonogram spotkańKolejny tydzień:   2017-06-26 - 2017-07-02   I   2017-07-03 - 2017-07-09   I   2017-07-10 - 2017-07-16poniedziałek 2017-06-19 - 2017-06-25 niedziela

poniedziałek 2017-06-19
(godz. 09:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wtorek 2017-06-20
(godz. 08:00 - 10:30) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(godz. 10:30 - 12:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. Najwyższej Izby Kontroli
(godz. 12:00 - 13:30) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia – kontynuacja. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie cofnięcia unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia.
(godz. 13:30 - 15:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 1509).
(godz. 16:00 - 17:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia:
  Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli

środa 2017-06-21
(godz. 09:30 - 12:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań.
(godz. 12:15 - 14:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia, sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar - kontynuacja.
(godz. 14:00 - 17:00) : posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat polityki zatrudnienia pracowników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017. Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat nieprawidłowości i nadużyć w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017. Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat przypadków wyłączenia z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007-2017.

czwartek 2017-06-22
(godz. 09:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

piątek 2017-06-23
(godz. 09:00 - 17:00) : praca w sekretariacie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Poprzedni tydzień:   2017-06-12 - 2017-06-18   I   2017-06-05 - 2017-06-11   I   2017-05-29 - 2017-06-04