deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

O mnie

Życiorys

Szanowni Państwo,

urodziłem się 8 października 1971 r. w Lublinie. Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu, a następnie, w 1992 r., fizjoterapię w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu. W 1998 r. uzyskałem tytuł magistra z zakresu ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w 2010 r. na podstawie pracy pt. Ocena produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna uprawy ziemniaka oraz pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki, otrzymałem stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii - uprawa roli i roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W 2013 r. ukończyłem studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania.

Pracowałem jako asystent techniczny na macierzystej uczelni, a także jako asystent w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Ponadto pracowałem na Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także jako analityk kryminalny w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu. W 2012 r. rozpocząłem prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży szkoleniowej. Jestem również biegłym sądowym w zakresie analizy kryminalnej.

Ogromną radością jest dla mnie to, że moje pasje zazębiają się z moją pracą - informatyka, ekonomia i polityka to dziedziny, w których kładę nacisk na ciągły rozwój, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Aktualnie pełnię mandat posła na Sejm RP jako reprezentant okręgu nr 7 Chełm oraz funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Moim celem w Parlamencie jest zapewnienie rozwoju i lepszych warunków życia mieszkańcom wsi i małych miast i to przede wszystkim ich interesy reprezentuję. Młodzi ludzie powinni dostrzegać sens perspektywy dalszego życia w małych miejscowościach oraz mieć poczucie stabilizacji i możliwość zakładania rodzin i posiadania potomstwa. Konieczne jest dostrzeżenie, że siła gospodarki i rozwoju tkwi przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorcach oraz w rolnictwie. Dlatego też powinno się likwidować bariery administracyjne, ekonomiczne i prawne dla funkcjonowania niewielkich przedsiębiorstw i działalności rolników.

Te zmiany wymagają jednak zmiany nieuczciwego i krzywdzącego systemu, a zmiana ta jest możliwa tylko dzięki ludziom, którzy działają nie dla własnych interesów, ale dla dobra i dobrobytu całego społeczeństwa. Ludziom, którzy nie dzielą Polaków, ale próbują ich zjednoczyć i zachęcić do wspólnego działania ku lepszej przyszłości. Takim człowiekiem staram się być i w Sejmie pracuję tylko dla wszystkich Polaków - w trosce o przyszłość naszych dzieci, dla efektywnego i równomiernego rozwoju całej Rzeczpospolitej i dla zapewnienia wszystkim Polakom spokojnego, bezpiecznego oraz godnego życia.