Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie analizy kosztów ekonomicznych i społecznych gastroenterologii, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Leśniowskiego-

więcej...
  w sprawie eksploatacji złoża węgla brunatnego pod Złoczewem, budowy kopalni, infrastruktury oraz oddziaływania inwestycji na
więcej...
  w sprawie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii w Polsce
więcej...
  w sprawie możliwości budowy przetwórni krwi w Polsce
więcej...
  w sprawie ostatnich zmian w przepisach Prawa energetycznego w zakresie obowiązków koncesyjnych w obrębie paliw
więcej...
  w sprawie testów karabinka MSBS
więcej...
  w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
więcej...
  w sprawie zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych przez KSC SA
więcej...
  w sprawie importu produktów z GMO
więcej...
  w sprawie kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP
więcej...
  w sprawie ataku na polską placówkę dyplomatyczną na Ukrainie
więcej...
  w sprawie obowiązkowych szczepień
więcej...
  w sprawie podziału nieruchomości rolnych dzierżawionych z ANR między członkami najbliższej rodziny
więcej...
  w sprawie sprzedaży tuczników konsumentom końcowym, którzy nie posiadają siedziby stada
więcej...
  w sprawie zasad udzielania kredytów preferencyjnych na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
więcej...
  w sprawie zasad przyznawania jednolitych płatności obszarowych
więcej...
  w sprawie zarobków i wykształcenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
więcej...
  w sprawie produkcji, eksportu oraz importu wieprzowiny
więcej...


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27