Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie warunków udzielenia wsparcia dla rolników w związku z suszą

więcej...
  w sprawie recyklingu
więcej...
  w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF w pow. parczewskim
więcej...
  w sprawie art. 10a Karty Nauczyciela dodanego w związku ze zmienioną ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
więcej...
  w sprawie rozwoju hodowli koni arabskich i nadzoru właścicielskiego w stadninach Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie odszkodowań za wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt łownych
więcej...
  w sprawie wydatków na świadczenia emerytalne
więcej...
  w sprawie projektu ustawy o rynku pracy w kontekście zatrudniania cudzoziemców
więcej...
  w sprawie rozwoju zagranicznych sieci sklepów w Polsce
więcej...
  w sprawie kierunków dostaw oraz cen gazu
więcej...
  w sprawie sytuacji Krajowej Spółki Cukrowej SA
więcej...
  w sprawie funkcjonowania aplikacji eWniosekPlus
więcej...
  w sprawie możliwości polowania z łukiem
więcej...
  w sprawie rozwoju energetyki wodorowej w Polsce
więcej...
  w sprawie wysokości stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
więcej...
  w sprawie przedłużania umów dzierżawy dla gospodarstw wielkoobszarowych
więcej...
  w sprawie funkcjonowania Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
więcej...
  w sprawie ochrony polskich cmentarzy w kraju i zagranicą
więcej...


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48