deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie produkcji tworzyw sztucznych w Polsce oraz poziomu zanieczyszczenia środowiska

więcej...
  w sprawie zanieczyszczonego powietrza w Polsce
więcej...
  w sprawie szeregu wątpliwości związanych z udzieleniem kredytu przez Bank PKO BP dla ówczesnej partii Nowoczesna Ryszarda Pet
więcej...
  w sprawie likwidacji biur terenowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - oddziałów w B
więcej...
  w sprawie zasłonięcia pomników lwów przed wejściem na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
więcej...
  w sprawie ulg podatkowych dla producentów gier wideo
więcej...
  w sprawie podatku VAT i podatku akcyzowego od produkcji energii elektrycznej w prosumenckich instalacjach OZE
więcej...
  w sprawie zbyt małej liczby karetek pogotowia w stosunku do liczby mieszkańców Polski
więcej...
  w sprawie tzw. tęczowego piątku w polskich szkołach
więcej...
  w sprawie zawartości l-cysteiny w głęboko mrożonym pieczywie
więcej...
  w sprawie błędów w instrukcji dotyczącej składania wniosków o wpis do rejestru wyborców na stronie e-obywatel.pl oraz pozbawi
więcej...
  w sprawie dofinansowania organizacji pozarządowych z budżetu państwa
więcej...
  w sprawie warunków udzielenia wsparcia dla rolników w związku z suszą
więcej...
  w sprawie recyklingu
więcej...
  w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF w pow. parczewskim
więcej...
  w sprawie art. 10a Karty Nauczyciela dodanego w związku ze zmienioną ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
więcej...
  w sprawie rozwoju hodowli koni arabskich i nadzoru właścicielskiego w stadninach Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie odszkodowań za wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt łownych
więcej...


1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50