Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy polskich spoczywających na Cmentarzu Dubieńskim w Ró

więcej...
  w sprawie zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii w zakresie bilansowania międzyfazowego
więcej...
  w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
więcej...
  w sprawie stosowania procedury Tax Free
więcej...
  w sprawie jaj skażonych fipronilem
więcej...
  w sprawie dopłat bezpośrednich do trwałych użytków zielonych
więcej...
  w sprawie ustalania przyczyn występowania ognisk ASF, roli protokołów epizootycznych w tym zakresie
więcej...
  w sprawie warunków pracy personelu medycznego oraz zjawiska mobbingu w pracy
więcej...
  w sprawie skuteczności funkcjonowania nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
więcej...
  w sprawie strategii zastąpienia samochodów spalinowych, samochodami z napędem elektrycznym
więcej...
  w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej podatku CIT
więcej...
  w sprawie umorzeń długów firm z kapitałem zagranicznym
więcej...
  w sprawie koncesji na ukraiński eksport
więcej...
  w sprawie rekompensat za niedostosowanie gospodarstw do nowych wymagań programu bioasekuracji
więcej...
  w sprawie skuteczności funkcjonowania ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
więcej...
  w sprawie efektywności funkcjonowania nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
więcej...
  w sprawie stosowania bisfenolu A
więcej...
  w sprawie łączenia okresów składkowych ZUS i KRUS
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48