deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie testów karabinka MSBS

więcej...
  w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
więcej...
  w sprawie zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych przez KSC SA
więcej...
  w sprawie importu produktów z GMO
więcej...
  w sprawie kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP
więcej...
  w sprawie ataku na polską placówkę dyplomatyczną na Ukrainie
więcej...
  w sprawie obowiązkowych szczepień
więcej...
  w sprawie podziału nieruchomości rolnych dzierżawionych z ANR między członkami najbliższej rodziny
więcej...
  w sprawie sprzedaży tuczników konsumentom końcowym, którzy nie posiadają siedziby stada
więcej...
  w sprawie zasad udzielania kredytów preferencyjnych na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
więcej...
  w sprawie zasad przyznawania jednolitych płatności obszarowych
więcej...
  w sprawie zarobków i wykształcenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
więcej...
  w sprawie produkcji, eksportu oraz importu wieprzowiny
więcej...
  w sprawie emerytur prokuratorskich
więcej...
  w sprawie wysokości dopłat bezpośrednich pobieranych przez koła łowieckie
więcej...
  w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym
więcej...
  w sprawie środków otrzymanych przez Polskę z budżetu Unii Europejskiej
więcej...
  w sprawie szkód łowieckich w gm. Łobżenica
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50