deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie zanieczyszczenia środowiska geologicznego substancjami ropopochodnymi, w związku z działalnością stacji paliw CPN

więcej...
  w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w aspekcie tajemnicy lekarskiej
więcej...
  w sprawie dostępu do systemów informacji prawnej dla sędziów
więcej...
  w sprawie importu zboża z Ukrainy oraz jego badania na okoliczność występowania skażenia ASF
więcej...
  w sprawie możliwości utworzenia przejścia granicznego między Polską, a Ukrainą
więcej...
  w sprawie dopłat bezpośrednich pobieranych przez Agencję Nieruchomości Rolnych
więcej...
  w sprawie propozycji wprowadzenia opłaty dla posiadaczy aut mających więcej niż 10 lat
więcej...
  w sprawie obciążenia gmin kosztami związanymi z wprowadzeniem strefy ochronnej oraz stratami Skarbu Państwa w związku z rozprzestrzenianiem ASF
więcej...
  w sprawie publikacji i wdrożeń instytutów naukowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
więcej...
  w sprawie potrzeby przywrócenia komisariatów Policji, na przykładzie Posterunku Policji w gm. Jastków
więcej...
  w sprawie złóż geotermalnych znajdujących się na terenie Polski
więcej...
  w sprawie pakietu pomocy dla polskiego mleczarstwa
więcej...
  w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA
więcej...
  w sprawie funkcjonowania transportu kolejowego na Zamojszczyźnie
więcej...
  w sprawie kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz nieskutecznych działań myśliwych
więcej...
  w sprawie nadmiernego wydłużania czasu pracy personelu medycznego, na przykładzie zgonu lekarza w szpitalu w Białogardzie
więcej...
  w sprawie stanu dróg po remoncie wodociągów w woj. lubelskim, na przykładzie miejscowości Krasnystaw
więcej...
  w sprawie stanu wyremontowanej drogi z miejscowości Mircza do Miętkiego
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [38]  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50