deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 74 w miejscowości Gorajec

więcej...
  w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20
więcej...
  w sprawie "mleka przerzutowego"
więcej...
  w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur
więcej...
  w sprawie wysokich opłat członkowskich pobieranych od lekarzy na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej
więcej...
  w sprawie opieszałości sądów
więcej...
  w sprawie budowy przejść granicznych w miejscowościach Zbereże i Orchówek
więcej...
  w sprawie turbin wiatrowych z pionową osią obrotu
więcej...
  w sprawie złóż kopalin w okolicach Suwałk
więcej...
  w sprawie wskaźnika kosztów i ilości wyprodukowanej energii z odnawialnych źródeł energii
więcej...
  w sprawie importu mleka i produktów mleczarskich z krajów UE
więcej...
  w sprawie nieprawidłowych działań Prezesa KRUS wobec osób ubezpieczonych
więcej...
  w sprawie złego funkcjonowania stacji kontroli pojazdów
więcej...
  w sprawie umów TTIP oraz CETA
więcej...
  w sprawie kryteriów "odległości miejsca zamieszkania" i "wsparcia lokalnych gospodarstw rolnych" stosowanych w przetargach ograniczonych organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych
więcej...
  w sprawie stosunku cen zbóż do cen materiałów siewnych
więcej...
  w sprawie daty rozpoczęcia przetargu ograniczonego organizowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych
więcej...
  w sprawie odpowiedzi na zapytanie nr 112 dotyczące specyfikacji systemów informatycznych stosowanych w Ministerstwie Zdrowia
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  50