deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie zbyt dużej liczby godzin pracy lekarzy

więcej...
  w sprawie organizacji programów szkoleń dla lekarzy rezydentów
więcej...
  w sprawie wynagrodzeń zarządów firm, w których kapitał większościowy należy do Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie organizacji dyżurów medycznych
więcej...
  w sprawie przetrzymywania podatku VAT pobieranego od polskich eksporterów
więcej...
  w sprawie problemów producentów biomasy
więcej...
  w sprawie opłacalności produkcji owiec i kóz
więcej...
  w sprawie przepisów ustawy o nasiennictwie w zakresie praw autorskich
więcej...
  w sprawie wysokości opłat za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
więcej...
  w sprawie odpraw fitosanitarnych w porcie morskim w Elblągu
więcej...
  w sprawie korekty rozkładu jazdy w Lubelskim Oddziale Przewozów Regionalnych
więcej...
  w sprawie przeglądów technicznych pojazdów rolniczych
więcej...
  w sprawie zatrzymania procesu inwestycyjnego z związku z utworzeniem siłowni wiatrowych na terenie gm. Zamość
więcej...
  w sprawie nieprawidłowości na rynku producentów owoców porzeczki czarnej
więcej...
  w sprawie dostępu do Internetu Szerokopasmowego w Polsce wschodniej
więcej...
  w sprawie nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
więcej...
  w sprawie zmiany art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
więcej...
  w sprawie budowy kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  [47]  48  49  50