Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 43 w dniu 07-06-2017 (1. dzień obrad)
8. i 9. punkt porządku dziennego: 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 852 i 852-A). 9. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę z tego, iż wszyscy chcą pracować nad tym projektem i mam nadzieję, że nie stanie się tak, nie spełni się to, o czym mówił pan poseł Kasprzak, że będzie on procedowany przez 2 lata i ta praca nigdy się nie skończy. Dlatego też jako Kukiz’15 złożyliśmy ten projekt na początku kadencji, aby nie było tak, jak to zwykle bywało, że składamy pod koniec, obiecujemy wam, co chcecie, a później nic z tego nie wychodzi.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 07-06-2017 (1. dzień obrad)
8. i 9. punkt porządku dziennego: 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 852 i 852-A). 9. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534).

Wyrażam nadzieję, że obydwa procedowane projekty trafią do dalszych prac w komisjach. Nadszedł czas, abyśmy wspólnie wypracowali rozwiązania najlepsze dla strażaków. Po to tu jesteśmy. To ważna ustawa, która powinna być procedowana ponad podziałami. Na koniec mojego wystąpienia chciałbym przywołać słynne strażackie motto: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Również i my, politycy, powinniśmy kierować się tym, aby podejmowane przez nas decyzje były dobre dla obywateli i dla nich pożyteczne. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 43 w dniu 07-06-2017 (1. dzień obrad)
8. i 9. punkt porządku dziennego: 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 852 i 852-A). 9. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534).

Procedowana ustawa ma na celu wprowadzenie dodatków do emerytur dla osób zasłużonych w działalności ochotniczej straży pożarnej. Projekt przewiduje przyznanie dodatku do emerytury osobom, które przez co najmniej 20 lat były aktywnymi członkami ochotniczej straży pożarnej. Powtórzę: projekt dotyczy jedynie aktywnych członków ochotniczych straży pożarnych. W toku przeprowadzonych konsultacji ze strażakami ochotnikami ustaliliśmy, że przez aktywne członkostwo w ochotniczych strażach pożarnych rozumie się członkostwo trwające łącznie co najmniej 20 lat, podczas którego ubezpieczony brał udział przynajmniej w połowie średniej gminnej liczby akcji gaśniczo-ratowniczych.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
Oświadczenia.

pan poseł Telus nie rozumie bardzo ścisłego związku pomiędzy firmami hodowlanymi, polskimi firmami hodowlanymi a rolnikami. Jeżeli doprowadzimy do tego, że polskie firmy hodowlane znikną z rynku, nie będzie ich, to automatycznie rolnicy tracą dobre polskie odmiany, tracą możliwość zakupu odmian po dobrych rynkowych cenach. Będą skazani na dyktat firm zagranicznych, dyktat zagranicznych firm nasiennych, które nie będą miały odmian dostosowanych do naszych warunków glebowo-klimatycznych, co spowoduje problemy z wymarzaniem, problemy z suszą, problemy z optymalnym plonowaniem.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Badania przeprowadzone już w latach 90. wskazują, że udział postępu biologicznego w plonowaniu wynosi ponad 50%, nawożenie to jedyne 20%, a ochrona chemiczna to 15%. Dzięki postępowi biologicznemu plony zbóż w Polsce w latach 2000-2015 wzrosły w doświadczeniach COBORU o 24%, natomiast w praktyce rolniczej aż o 47%. W wyniku postępu biologicznego zostały opracowane odmiany łubinu wąskolistnego, które zwiększyły swoje plonowanie o 130%.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Uprzejmie proszę Wysoką Izbę o poparcie wniosku o odrzucenie ustawy, gdyż zagraża ona istnieniu polskiej hodowli i nie jest żadnym kompleksowym rozwiązaniem. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne.

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Woda jest obecnie czynnikiem produkcji ograniczającym plonowanie roślin. Jestem przekonany o możliwości wypracowania dobrych rozwiązań dla przemysłu, samorządu, rolników, dla wszystkich - dla wszystkich Polaków. Uprzejmie proszę Wysoką Izbę o poparcie wniosku o skierowanie projektu ustawy również do komisji rolnictwa.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 42 w dniu 25-05-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druki nr 1323 i 1574).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Postęp hodowlany jest kluczowy dla polskiego rolnika. Optymalna odmiana jest najlepszym, a jednocześnie najtańszym czynnikiem produkcji obniżającym koszty produkcji ponoszone przez rolnika. W związku z rezygnacją z opłaty za odstępstwo hodowcy przeniosą swoje koszty na kwalifikowany materiał siewny. Moje pytanie dotyczy szacunków ministerstwa dotyczących wysokości procentowej zwiększenia ceny kwalifikowanego materiału siewnego.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30