Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

(...)ustawa jest potrzebna, ponieważ powinny być wyrównane szanse zarówno producentów, jak i dostawców. Przypominam, że ustawa działa w dwie strony, zarówno na dostawców, jak i na producentów. Zastanawia mnie tutaj, w ogóle kolegów z klubu zastanawia, dlaczego tak mocno opieramy się na urzędnikach, dlaczego nie chcemy, aby była, zgodnie z kilkukrotnie wnoszoną naszą poprawką, dolna granica kary.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.(...) Podejście ministerstwa rolnictwa należy w tej kwestii uznać za wysoce nieodpowiedzialne i lekceważące w stosunku do tysięcy rolników oraz konsumentów, którzy od lat czekają na ustawę, która rzeczywiście ułatwiłaby im działanie. Chcąc poszerzyć krąg osób zainteresowanych tą ustawą, na ręce pana marszałka złożymy poprawkę. Podsumowując, mam nadzieję, że przyszła ustawa będzie miała na celu przede wszystkim dobro rolników i konsumentów, ponieważ tylko taka ustawa zyska aprobatę klubu Kukiz'15.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Ja wbrew temu, co moja poprzedniczka mówiła, pokładam wielkie nadzieje w tej ustawie. Ona jest potrzebna i ona się przyda rolnikom. Tylko największy problem: Kiedy ona zacznie działać?(...) najważniejsze jest rozporządzenie dotyczące warunków sanitarno-epidemiologicznych. Na posiedzeniu komisji dowiedzieliśmy się, że tego rozporządzenia jeszcze nie ma.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Moje pytanie do pana ministra. Dlaczego nie koncentrujemy się jedynie na pomocy polskim rolnikom, a z polskich pieniędzy wspomagamy rolników włoskich, francuskich, chińskich i wszystkich innych? Nie mamy tych pieniędzy aż tak dużo.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Dlaczego nie korzystamy z każdej okazji, chociażby w tej ustawie, aby promować polski kapitał, a nie promować dowolnego innego? Bardzo proszę o poparcie tej poprawki, gdyż ona się koncentruje na tym, aby pomagać właśnie polskim, rodzimym firmom, a nie wszystkim innym.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 04-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 04-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy wprowadzającego oznaczenie ˝Produkt polski˝. Zgadzając się co do idei oznaczania produktów, warto się zastanowić, czy zaproponowane w projekcie ustawy regulacje spełniają swój cel, jakim jest dostarczenie konsumentowi prawdziwej informacji? (...) muszę ocenić procedowany projekt jako populistyczny, który wprowadza chaos informacyjny dla konsumentów. Mimo słusznej idei dotyczącej projektu klub Kukiz'15 sprzeciwia się uchwaleniu ustawy w jej obecnym kształcie. W związku z powyższym składam na ręce pana marszałka poprawki mające przywrócić polskość znakowi "Produkt polski".
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30