Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Moim zdaniem obowiązkiem polskich władz, a szczególnie parlamentu jako organu przedstawicielskiego narodu, który został wybrany w wyborach powszechnych, jest troska o obywateli. Obowiązkiem państwa jest natychmiastowa reakcja w sytuacji, gdy w którymś z sektorów rolnych nie dzieje się dobrze, szczególnie jeżeli zagrożenie to ma charakter zewnętrzny, niezależny od rolników. W przypadku choroby ASF podjęcie szybkich oraz sprawnych działań jest wyjątkowo istotne, bo wirus szybko się rozprzestrzenia, i ważne jest, by nie utracić kontroli nad chorobą, zapanować nad jej ekspansją.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 25 w dniu 13-09-2016
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W imieniu klubu Kukiz'15 mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w rolnictwie. Jestem zdania, że nie wszystko, a niektóre sprawy wręcz nie powinny być regulowane ustawowo. Jednakże zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest obowiązkiem każdego państwa. Dlatego też szczególnie ważne jest, aby nieprawidłowe relacje handlowe nie wpłynęły negatywnie na rolnictwo i branżę spożywczą w Polsce. Rolnicy wielokrotnie zwracali moją uwagę na nieuczciwe warunki umów, na wymuszanie przez sieci handlowe korzystnych dla siebie zapisów.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 25 w dniu 13-09-2016
Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Projektowana ustawa dostosowuje prawo krajowe do wspomnianych regulacji unijnych. Zmiana ma charakter porządkujący, systematyzujący dotychczasowe rozwiązania ustawowe. Termin wdrożenia dyrektywy 2015/254 minął w dniu 29 lutego 2016 r. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego dopiero dziś, po upływie ponad pół roku, procedowana jest niniejsza nowelizacja.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie sejmu nr 24 w dniu 05.09.2016
(1. dzień obrad) 11. punkt porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat:
- bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych,
- uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia,
- programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020
(druk nr 760).

Jesteśmy zobowiązani do walki o polskie rolnictwo i o polską gospodarkę. Musimy dbać o te rynki. Musimy wykazać maksimum odpowiedzialności i brać przykład z takich krajów jak Francja, które zgłosiły chęć znakowania produktów mlecznych oraz przetworzonych produktów mięsnych, a właściwie dostały na to pozwolenie od Komisji Europejskiej. Litwa, Włochy, Portugalia poszły w ślady Francji i również zgłosiły chęć znakowania produktów mięsnych oraz produktów mlecznych
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie sejmu nr 24 w dniu 05.09. 2016
(1. dzień obrad) 9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 793 i 799).

Opowiadamy się jako klub za przyjęciem tej ustawy. Jest mi jednak bardzo przykro, że tę ustawę w ogóle musimy procedować. Powodem jej przygotowania oraz ewentualnego przyjęcia przez parlament jest nieporadzenie sobie przez poprzedni rząd z chorobą ASF. Obecny rząd podejmuje mnóstwo działań, jednakże są one wielce nieskuteczne. W ubiegłym roku choroba dotyczyła dzików i trzech małych gospodarstw rolnych. Od końca lipca tego roku odnotowano już 15 przypadków pojawienia się wirusa w gospodarstwach rolnych. W sumie dotychczas w Polsce wykryto 18 ognisk ASF, a choroba wyszła poza województwo podlaskie, pojawiła się w gospodarstwach rolnych w województwach lubelskim i mazowieckim
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie sejmu nr 23 w dniu 22.07.2016
(4. dzień obrad) 32. punkt porządku dziennego: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat:
- bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych,
- uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia,
- programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020
(druk nr 760).

W wystąpieniu pana ministra zabrakło mi uwzględnienia informacji na temat wpływu na rynki rolne bardzo prawdopodobnego wejścia w życie umowy TTIP. Pragnę zwrócić uwagę na ogromne zagrożenie, jakie dla polskiego oraz europejskiego rolnictwa niesie ta umowa. To, co może się stać, najlepiej możemy prześledzić na przykładzie Meksyku, który w 1992 r. zawarł podobne porozumienie. Umowa doprowadziła do wyniszczenia meksykańskiego rolnictwa. Małe gospodarstwa rodzinne zostały zastąpione przez wielkie farmy, tradycyjne uprawy zastąpiono rolnictwem przemysłowym
więcej...    transmisja...
  

Zadaniem Sejmu jako organu władzy ustawodawczej jest stworzenie takiego prawa, które będzie stanowiło wsparcie dla rolnictwa, dawało szansę na rozwój i możliwości rozwoju, a nie mnożyło przeszkody. Na spotkaniach rolnicy bardzo często skarżą się na takie właśnie przepisy - niejasne, hamujące rozwój prywatnej inicjatywy, broniące przywilejów dużych sieci supermarketów oraz korporacji. Największą korzyść z ciężkiej pracy rolników czerpią dziś nie rolnicy, a pośrednicy, którzy dyktują ceny produktów rolnych. Dyktat pośredników sprawia, że rolnicy nie mają równej pozycji w negocjacjach, jeśli chcą sprzedać, muszą dopasować się do narzuconej ceny. Dlatego konieczne jest stworzenie takiego prawa, które będzie przynosiło korzyść rolnictwu, które pozwoli na stabilny rozwój obszarów wiejskich, a rolnikom stworzy możliwości godziwego zarobku
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 22 w dniu 07.07.2016
26. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574).

Druga rzecz, chodzi o to, żeby te izby naprawdę, jeżeli są już wybrane demokratycznie, miały wpływ na to, za co odpowiadają, wpływ, jak również odpowiedzialność za podjęte działania. Ale trzeba zacząć od ordynacji, żeby to był taki mocny mandat, tak jak jest chociażby we Francji. Tam się wszyscy liczą z rolnikami z powodu tak dużego poparcia tych izb
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  28  29  30  31