Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 58 w dniu 07-02-2018 (2. dzień obrad)
19. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druki nr 2168 i 2205).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie wiem tak naprawdę, od czego zacząć, bo tutaj słyszeliśmy kilka rzeczy o wsparciu ministra, o wielkości wypłat. Pan poseł sprawozdawca mówił o wyrównaniu dopłat bezpośrednich, pan minister użył jeszcze słabszego określenia: pewne wyrównanie dopłat bezpośrednich. Ja jestem bardzo niezadowolony z aktualnie wynegocjowanej wysokości wsparcia, czyli z tych 207 euro, a mówię to na podstawie wydawnictwa Biura Analiz Sejmowych, więc jest to wiarygodne źródło. Oczywiście nie wiemy, jak uda się to wynegocjować. Mam nadzieję, że wszystkie kraje, wszyscy rolnicy będą tak samo wspierani, bo dlaczego ma się różnić wsparcie z naszego wspólnego unijnego budżetu rolników belgijskich, holenderskich czy duńskich od wsparcia rolników polskich, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę obiektywne kryteria i zasadę solidarności? Chciałbym usłyszeć, panie ministrze, poniżej jakiej kwoty pan się nie zgodzi na podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej polityki rolnej. Czy to będzie te 270 euro, o których pan minister mówił, czy 300 euro, czy może to pójść w ten sposób, że nie zgodzimy się dostawać mniej niż rolnicy niemieccy? (Dzwonek) Dziękuję.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 07-02-2018 (2. dzień obrad)
19. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druki nr 2168 i 2205).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić opinię klubu Kukiz’15 na temat uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym zdaniu mogę zapewnić, że posłowie Kukiz’15 poprą tę uchwałę, bo jej treść jest w miarę zadowalająca. Dlaczego w miarę, powiem za chwileczkę. Nie ulega wątpliwości, że te sprawy, o których tutaj mówimy, czyli zapewnienie równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolnym, wyrównanie płatności bezpośrednich... Do tego się zaraz odniosę, bo tak naprawdę to jest część, która najbardziej niepokoi - wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich, bo nie wiadomo, do czego jest to wyrównanie: czy to wyrównanie będzie do średniej, czy do Niemiec, czy do Holandii. Przypomnę państwu, że polski rolnik dostaje tylko 207 euro do 1 ha, a rolnik holenderski - 407, belgijski - 395, grecki - 394 itd., itd. Mam więc nadzieję, że to wyrównanie to będzie wyrównanie do poziomu wsparcia belgijskiego czy holenderskiego rolnika, a nie do średniej, bo musimy opierać się na obiektywnych kryteriach, jakie powinny przyświecać temu wyliczeniu, a obiektywne kryteria to jest solidaryzm, jedna z podstawowych zasad Unii Europejskiej. Czyli dochody rolników polskich i dochody tamtych rolników powinny być bardzo podobne, musimy również zwracać uwagę na powierzchnię użytków rolnych, a także liczbę osób zatrudnionych w rolnictwie. Przed chwilą przedstawiciel Platformy Obywatelskiej epatował wielkimi liczbami. Te liczby wynikają z tego, że Polska jest duża i mamy wielu mieszkańców i wiele użytków rolnych. Ale jeżeli zobaczymy, co ostatnio wynegocjowano - akuratnie można sobie to obejrzeć w przedostatnim numerze ˝Top Agraru˝, jest tam taki wykres: dochody rolników na tle średnich krajowych dochodów - to możemy powiedzieć, że to jest po prostu wykres hańby dla tych, którzy to negocjowali. Polscy rolnicy mają kilkakrotnie mniejsze wsparcie niż rolnicy w Europie Zachodniej. (Oklaski) Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Telusowi za oklaski, ale bardziej bym sobie życzył, żeby taki wykres więcej się nie pojawił... (Poseł Robert Telus: My też.) ...żeby państwo, teraz negocjując, wynegocjowali po prostu uczciwe warunki na tych zasadach, o których przed chwilą mówiłem. (Poseł Robert Telus: Pomożecie?) Oczywiście, panie przewodniczący. Wie pan, że cały czas państwu pomagam, dlatego o tym wszystkim mówię. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Skumulowane wsparcie rolnictwa i produkcji żywności na jednego mieszkańca - Stany Zjednoczone dotują rolnictwo bardziej, i to kilkakrotnie, niż Unia Europejska, która brnie w ślepy zaułek. Za chwileczkę będziemy kupować żywność z Chin, bo (Dzwonek) Chiny w tej chwili dotują produkcję żywności niewiele mniej niż Polska. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trochę jest mi trudno nie odnieść się do tego, co słyszałem przed chwilą, bo jednak 7 poprawek strony społecznej, które zgłaszał Kukiz’15, zostało przyjętych, więc to nie jest prawda, aczkolwiek ustawa dalej jest dziurawa i nie ma zgody na to, żeby przyjmować dziurawą ustawę. Jeżeli uważamy, że należy zabronić upraw GMO, to powiedzmy to wprost i zabrońmy tego w każdym artykule. Niestety wiele poprawek, które zgłaszaliśmy, zostało odrzuconych, dlatego nie możemy poprzeć tak dziurawej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta poprawka dotyczy jawności. Chodzi o to, aby osoba, która chce uprawiać GMO, była wymieniona w rejestrze z imienia i nazwiska. I tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie możemy naruszać prywatności takiej osoby. Przecież wiemy, że mamy rejestry, które są publiczne: KRS, CEIGD, elektroniczną wersję księgi wieczystej i tam te dane są ujawnione. Dlaczego uważamy, że dane osób, które będą chciały uprawiać GMO, mają być tajne, mamy je utajniać? Może dotyczy to pomysłu na jakieś wielkie uprawy działaczy PiS-u? Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem państwa posłów poinformować, że poseł sprawozdawca wprowadził państwa w błąd. W tej ustawie można zapisać ubezpieczenia, aby osoba, która będzie chciała uprawiać GMO, ubezpieczyła się od odpowiedzialności w razie zanieczyszczenia sąsiednich pól. Dlaczego zostawiają państwo rolnika samemu sobie, żeby on później musiał ewentualnie na drodze cywilnej odzyskiwać utracone dobra? Jest opinia Biura Analiz Sejmowych, świeża opinia Biura Analiz Sejmowych z 31 stycznia, że w tej ustawie możemy zrobić tę poprawkę. Proszę państwa o przyjęcie tej poprawki, bo ona po prostu zabezpiecza obywateli, rolników przed ewentualnymi szkodami, które byłyby, jeżeli GMO rozlałoby się po Polsce. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i 2029-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozpoczęliśmy cykl poprawek, które zgłosiliśmy do ustawy o GMO. Moje pytanie jest skierowane do posła sprawozdawcy. Dlaczego pan jest pewien, że zastosowane rozwiązania są wystarczające? Pamiętam, że dokładnie tak samo pan sprawozdawca był pewien przy pierwszym projekcie ustawy, gdzie był zapis o 3 km. Dzięki stronie społecznej zwiększyliśmy to do 30 km. Nigdy za dużo zabezpieczeń, chodzi o to, aby GMO nie rozlało się po polskich polach. Dlaczego nie chce pan pozwolić na to, aby rolnik, który chce produkować GMO, musiał przedstawić plan na 10 lat, pokazać, co będzie się działo z GMO na jego polu? Dziękuję bardzo.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałem zapytać - nie ma pana premiera, ale może w imieniu pana premiera odpowie pan minister Jurgiel - jaką kwotę, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, będzie rekomendował panu premierowi, bo rozumiem, że pan premier na koniec to negocjuje, ale rekomendacja, mam nadzieję, wyjdzie od pana ministra. I o to jest pytanie: Jaka wielkość będzie rekomendowana? Dziękuję. (Oklaski)

19. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
19. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Akuratnie jak PSL dba o polskie rolnictwo, to teraz widzimy. Wiemy również, jak skandalicznie wynegocjowano ostatnią WPR. (Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: My już nie rządzimy.) Aczkolwiek takie pytanie powinno tutaj paść, a właściwie odpowiedź ministra powinna paść. Gdzie minister zatrzyma się w tych negocjacjach? Może się okazać, że ta uchwała będzie równie pusta jak ta uchwała z 2012 r. My tutaj jako parlament wspieramy ministra, minister będzie negocjował, a wczoraj minister mówi o pewnym wyrównaniu dopłat. Czyli jakim pewnym? Ono powinno być chociażby na poziomie dopłat niemieckich, a nie mniejsze. A może się okazać, że ono będzie tak niepewne, jak i poprzednia koalicja. Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27