Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 71 w dniu 07-11-2018 (1. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2906 i 2926).

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! O tym, że smog zabija, nie trzeba nikogo przekonywać. Bardzo dobrze, że rząd stara się z nim walczyć. Tutaj mówimy o termomodernizacji, czyli znowu pomagamy ludziom, aby mniej wydawali na ogrzewanie z publicznych pieniędzy. Jednocześnie chciałbym, aby pani minister udało się zrobić tak, aby nie trzeba było tym ludziom pomagać, dofinansowywać ich termomodernizacji, tylko aby oni sami zarabiali te pieniądze, żeby było ich stać na tę termomodernizację. Jednocześnie słyszymy cały czas o wielkich kwotach, milionach, miliardach itd., jak to przy każdej ustawie, jakie to pieniądze będą na ten cel przeznaczone. Chciałbym zapytać panią minister, ile budynków zdaniem ministerstwa, bo jestem przekonany, że państwo mają takie badania, wymaga termomodernizacji i ile lat będzie trzeba czekać, jeżeli będą państwo takie pieniądze przeznaczali jak w najbliższym budżecie, na to, abyśmy dokonali tej termomodernizacji we wszystkich budynkach, które tego wymagają. Dziękuję.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 71 w dniu 07-11-2018 (1. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druki nr 2915 i 2975).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak jak powiedział wcześniej mój kolega, piszemy ustawy, w ustawach zapisujemy szczytne cele, a później cicho, po cichutku, wprowadza się króciutki, prosty artykuł, w tym wypadku art. 19: W roku 2019 nie stosuje się przepisu art. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. I niby nic wielkiego się nie dzieje, czegoś się tam nie stosuje, ale jeżeli zajrzymy do tej ustawy z 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, okazuje się, że zabieramy pieniądze na promocję, wspomaganie firm produkujących biokomponenty. Chciałbym zapytać: Dlaczego nie chcemy przeznaczać pieniędzy na paliwa z roślin, paliwa ekologiczne, nie chcemy wspomagać polskiego rolnictwa?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 71 w dniu 07-11-2018 (1. dzień obrad)
3. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (druki nr 2857 i 2912).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie ma posła Telusa, ale myślę, że będzie to oglądał, bo to jest nasza ustawa, z naszej komisji. Pan poseł apeluje do rządu, żeby napisać kolejne dobre ustawy. Ja chciałem panu posłowi z tego miejsca powiedzieć, że posłowie również mogą pisać dobre ustawy, i chciałbym, żeby pan poseł Telus korzystał z tej możliwości. Taką ustawę napisaliśmy 3 lata temu, o sprzedaży żywności przez rolników, rolnicy na nią czekali. Z tej ustawy natomiast rolnicy są niezadowoleni, ponieważ ona po prostu nie wychodzi naprzeciw rolnikom. Nie ma przepisów, które mówią, jak ma wyglądać chociażby kontrola, i w tej chwili po kontroli Inspekcji Weterynaryjnej wielu rolników chce zrezygnować z rolniczego handlu detalicznego. Stąd moje pytanie: Ile osób dotychczas zarejestrowało się w ramach rolniczego handlu detalicznego, a ile z tego rolniczego handlu detalicznego się wyrejestrowało (Dzwonek) po takich kontrolach? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że należy zmienić ustawę o ubezpieczeniach upraw rolniczych w zakresie suszy, ponieważ bardzo niewielu rolników się ubezpiecza. Mam pytania do pana ministra rolnictwa. Ilu rolników w tej chwili jest ubezpieczonych od klęski suszy i jaki jest koszt wykupu takiej polisy? Co ta ustawa zmieni, czyli o ile koszty wykupu takich polis spadną? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)
16. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać pana ministra, jakie widzi możliwości i kiedy pozostałe działy produkcji rolniczej, produkcji zwierzęcej mogłyby również korzystać z tego zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)
16. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt uzupełnić stanowisko klubu Kukiz’15 dotyczące zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jak wszyscy wiemy, w tej chwili produkcja rolnicza nie jest zbyt opłacalną działalnością gospodarczą, bardzo często wprost słyszymy od rolników, że do tej swojej działalności dopłacają. Jest ona nieopłacalna, ale ze względu na przywiązanie do ziemi, na tradycję rolnicy dalej pozostają przy tej swojej działalności gospodarczej. Ustawa jak najbardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, jednakże wydaje mi się, że jesteśmy wciąż zbyt ostrożni w tym, co się nazywa zwrotem akcyzy, ale tak naprawdę, może inaczej można było powiedzieć, w niepobieraniu tej akcyzy. I tutaj postulowalibyśmy maksymalnie dozwoloną wielkość zwrotu tego podatku akcyzowego, jak również wyjście naprzeciw pozostałym produkcjom zwierzęcym. Nie powinniśmy faworyzować jednej produkcji zwierzęcej względem innych produkcji. Pan minister bardzo słusznie powiedział, że potrafimy wszystkie zwierzęta przeliczyć na sztuki duże, i powinniśmy to w tym kierunku robić. Z drugiej strony można byłoby się zastanowić, czy nie spróbować w ogóle zmienić tego modelu zwrotu, jeśli chodzi o paliwo. Są różne sposoby. Są kraje, w których w ogóle nie ma zwrotu akcyzy, ale również są kraje, w których jest nieograniczona ilość tego paliwa, która może być użyta przez rolników. To jest paliwo barwione, które rolnicy mogą do swojej produkcji rolniczej wykorzystywać, ile będą potrzebowali. Tu już mówiliśmy dzisiaj o tym, że w zależności od gleb, od produkcji, od rośliny tego paliwa używa się dosyć dużo i jest to zróżnicowane. Na przykład w Stanach Zjednoczonych oni mają paliwo rolnicze barwione i wykorzystują tego paliwa bardzo dużo, tyle ile im potrzeba. A jednocześnie w drugą stronę to działa - jeżeliby taki rolnik ze Stanów Zjednoczonych został złapany na tym, że jeździ swoim samochodem na takim paliwie rolniczym, toby mu się to tak bardzo nie opłacało, więc oni nie oszukują. I powinniśmy ufać rolnikom (Dzwonek), ufać obywatelom, że będą wykorzystywali to paliwo zgodnie z przeznaczeniem. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903).

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam dwa krótkie pytania. Ilu fizjoterapeutów zarejestrowało swoją działalność jako podmioty lecznicze w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą? I drugie pytanie, może pani minister będzie wiedziała. Skąd były takie drakońskie regulacje w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 26 października 2015 r. i dlaczego fizjoterapeuci w myśl tej ustawy byli inaczej traktowani niż inne podmioty medyczne? Dziękuję
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018 (1. dzień obrad)
15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903).

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Za sprawą niniejszego projektu kolejny raz powraca temat z jakichś względów problematyczny dla niektórych środowisk medycznych, czyli działalności fizjoterapeutów. Doskonale pamiętamy trudności związane z wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Pragnę państwu posłom przypomnieć, że 26 października 2015 r. pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Podkreślenia wymaga fakt akceptacji przepisów ustawy przez całe środowisko fizjoterapeutów. Ogromne zaskoczenie wzbudził fakt, że w lutym 2016 r. przez grupę posłów PiS został złożony projekt ustawy, w którym zgłoszono propozycje przedłużenia czasu wejścia w życie ustawy o dodatkowe 18 miesięcy. Wspomniany projekt odkładający prawdopodobnie na nigdy wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty był powodem protestów fizjoterapeutów oraz, jak pamiętamy, bardzo licznej manifestacji pacjentów i fizjoterapeutów przed Sejmem. Mimo komplikacji ustawa, na którą fizjoterapeuci oraz ich pacjenci czekali od niemal 28 lat, weszła w życie w pierwotnie ustalonym terminie, wprowadzając regulacje określające zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Omawiany dzisiaj projekt ustawy jest efektem niekorzystnych dla fizjoterapeutów rozwiązań dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty z uwagi na brak możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. W ustawie z 2015 r. na fizjoterapeutów nałożono liczne obowiązki, m.in. konieczność rejestracji jako podmiot leczniczy w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Złożenie wniosku o rejestrację podmiotu leczniczego wiąże się z uiszczeniem wyższej opłaty niż w przypadku wniosku o rejestrację praktyki zawodowej oraz ze spełnieniem licznych surowych wymagań przestrzennych, sanitarnych czy też instalacyjnych. Są to m.in. wymogi, jakie obowiązują szpitale, duże przychodnie i ambulatoria. Nie wydaje się, aby nałożenie na fizjoterapeutów takich obowiązków było zgodne z zasadami równości i sprawiedliwości społecznej. Tym bardziej że lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej w zupełnie odrębnej formie prawnej, jaką jest tzw. praktyka zawodowa. Zasadnicza zmiana zaproponowana w projekcie dotyczy wprowadzenia możliwości działalności fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej nie tylko jako podmiot leczniczy, ale również jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Ta forma udzielania świadczeń ogranicza wymogi organizacyjne w porównaniu z podmiotami leczniczymi, a co za tym idzie, jest nie tylko łatwiejsza do zorganizowania, ale również tańsza. Podsumowując, chciałbym zaznaczyć, że proponowane zmiany są absolutnie niezbędne, aby osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty mogły w dalszym ciągu prowadzić swoją działalność i służyć pacjentom. Na zaproponowane rozwiązanie oczekuje kilkadziesiąt tysięcy fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą, dlatego proszę o niezwlekanie z kolejnymi etapami procesu legislacyjnego. W związku z powyższym będę rekomendował posłom Klubu Poselskiego Kukiz’15 poparcie niniejszej ustawy. Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32