deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Zapytania

  w sprawie sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie
W ostatnim czasie powrócił temat sytuacji prawnej zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie. Przed II wojną światową właścicielami nieruchomości była rodzina Zamoyskich. Łączna wielkość powierzchni pomieszczeń znajdujących się w pałacu liczy ok. 3,7 tys. metrów kwadratowych. Ponadto w skład zespołu kwalifikuje się również ponad 130-hektarowa powierzchnia parku znajdującego się przy pałacu. W 1944 r. na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej majątek przeszedł w ręce Skarbu Państwa. W tym czasie w budynku funkcjonowały dom dziecka oraz dom pomocy społecznej. Od 2009 r. pałac pozostaje nieużytkowany. Warto nadmienić, iż w ostatnich kilku latach próbowano sprzedać zespół pałacowo-parkowy w Klemensowie. Przetarg organizowany był trzykrotnie. W tym czasie cena wywoławcza została zmniejszona z 8,2 mln zł do kwoty 6,56 mln zł.

więcej...
  w sprawie ochrony własności zespołu pałacowego w Dołhobyczowie
Do mojego biura poselskiego zwrócił się jeden z mieszkańców powiatu hrubieszowskiego przedstawiając sprawę związaną z ochroną własności zespołu pałacowego położonego w miejscowości Dołhobyczów. Z przedstawionego przez niego stanu faktycznego wynika, iż od kilkunastu lat nie ma on faktycznej możliwości ogrodzenia nieruchomości ze względu na fakt, iż przez obiekt poprowadzona jest droga gminna. Wedle opinii wyrażonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków droga gminna została wytyczona w sposób całkowicie sprzeczny z funkcją ochronną przepisów dotyczących ochrony zabytków. Należy przy tym podkreślić, że wskazany wtórny podział nieruchomości został przeprowadzony w sposób niewłaściwy - jedna z wyodrębnionych działek drogowych przebiega bezpośrednio pod obiektem pałacowym (działka o obecnym numerze 291/2).
więcej...
  w sprawie upraw topinamburu
W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować rosnące zainteresowanie rolników rośliną uprawną należącą do grupy roślin okopowych, którą jest topinambur, zwany też słonecznikiem bulwiastym. Zainteresowanie wynika z wielu możliwości wykorzystania topinamburu i niewielkich jego wymagań glebowych. Topinambur jest coraz popularniejszy jako roślina lecznicza.
więcej...
  w sprawie wsparcia, ochrony i promocji krajowego rynku rolnego i spożywczego
Państwa europejskie coraz większy nacisk kładą na wsparcie, ochronę oraz promocję krajowych, rodzimych produktów żywnościowych. W Rumunii uchwalona została ustawa, która zobowiązuje duże sieci detaliczne do zapewnienia, aby wśród produktów żywnościowych oferowanych do sprzedaży było co najmniej 51% produktów krajowych, pochodzących od dostawców regionalnych oraz lokalnych. Ustawa definiuje produkt rumuński jako powstały na terytorium Rumunii, którego podstawowe surowce pochodzą w 100% z gospodarstw rumuńskich. Ustawa wprowadza również rygorystyczne przepisy dotyczące oznakowania towarów, za których naruszenie grożą dotkliwe kary pieniężne.
więcej...
  w sprawie procedur co do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych według rządowego projektu nowelizacji ustawy regulującej te zasady
Prosimy o zajęcie oficjalnego stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie działań legislacyjnych nad lekami i wyrobami medycznymi refundowanymi przez państwo polskie.
więcej...
  w sprawie godzin emisji oraz czasu trwania programu "Tydzień"
Wielu rolników zgłasza się do mnie w sprawie niekorzystnych godzin emisji oraz zbyt krótkiego czasu trwania programu rolniczego ,,Tydzień?. W Polsce około 15 mln osób to rolnicy i osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Obecnie bardzo mało jest programów telewizyjnych, które poruszałyby sprawy ważne dla rolnictwa i polskiej wsi.
więcej...
  w sprawie odwołania zastępcy kierownika biura powiatowego ARiMR w Zamościu
Do mojego Biura Poselskiego dotarła wiadomość, iż podczas XX sesji Rady Gminy Zamość zostało odczytane oświadczenie w sprawie odwołania obecnego przewodniczącego Rady Gminy Zamość Pana Józefa Siemczyka ze stanowiska zastępcy kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu. Pan Józef Siemczyk na początku marca został odwołany z tej funkcji z powodu zmiany władzy w lubelskim oddziale agencji. W powyższej sytuacji, dotychczasowy pracodawca Pana Józefa Siemczyka, ARiMR powinna zwrócić się uprzednio z wnioskiem do Rady Gminy Zamość w celu uzyskania zgody na rozwiązanie umowy o pracę.
więcej...
  w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu, pobieranych przez starostwa powiatowe
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310), starostwa powiatowe w latach 2004-2006 pobierały opłatę w wysokości 500 zł za wydanie karty pojazdu. Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 pkt i ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP. 
więcej...


1  2  [3]  4  5