deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Zapytania

  do ministra skarbu państwa w sprawie kosztów przygotowania i emisji wybranych programów telewizyjnych
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z zapytaniem w sprawie kosztów programu tworzonego przez Telewizję Polską, a mianowicie programu Pana Tomasza Lisa pt. ?Tomasz Lis na żywo?. Dodatkowo pragnę zapytać o koszty, jakie były ponoszone na przygotowanie i prowadzenie programu prowadzonego przez Pana Jana Pospieszalskiego ?Warto Rozmawiać?.

więcej...
  do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kosztów funkcjonowania Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie
W związku z zaprezentowaniem projektu budżetowego na rok 2016 proszę o informacje:
1) Z czego wynika 5% wzrost kosztów na prowadzenie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie?
2) Czy biblioteka ta prowadzi dodatkową działalność, która zmniejsza koszty jej funkcjonowania, a jeśli tak, to jaka jest to działalność i jakie zyski przynosi?
3) Proszę o przedstawienie szczegółowego zestawienia wydatków, jakie są ponoszone na utrzymanie i działalność biblioteki.
4) Proszę o informacje na temat liczby zatrudnionych w bibliotece osób, oraz liczby wypożyczanych książek, a także zaprezentowanie średniej i mediany zarobków pracowników Centralnej Biblioteki Rolniczej.
więcej...


1  2  3  4  [5]