Działalność poselska

Zapytania

  w sprawie powrotu kolei pasażerskiej do pow. hrubieszowskiego

więcej...
  w sprawie wykształcenia członków zarządów województw
więcej...
  w sprawie funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Polsce
więcej...
  w sprawie nadużyć jakich dopuszczają się notariusze w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych
więcej...
  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia w ramach KRUS dla żon rolników
więcej...
  w sprawie inicjatywy podjęcia działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Roztocza
Jednym z kluczowych punktów wniosku jest inicjatywa upamiętnienia pobytu Fryderyka Chopina na Roztoczu, który w lipcu 1830 r. gościł w miejscowości Poturzyn. W Poturzynie od 2012 roku odbywa się Letnia Akademia Artystyczna "Chopin w Poturzynie", która gromadzi wielu znakomitych muzyków zarówno polskich jak i zagranicznych. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością i na stałe wpisało się w cykl imprez artystycznych regionu.
więcej...
  w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach rolników
W dniu 9 maja 2016 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Projekt-ustawy-o-spoldzielniach-rolnikow) pojawiła się informacja, iż Ministerstwo opracowało projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Jak podało Ministerstwo "Celem proponowanych uregulowań jest stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady prawa spółdzielczego. Polegałyby one w szczególności na wyłączeniu podmiotów, które uzyskały status tzw. spółdzielni rolników z niektórych obowiązków fiskalnych. Dotyczyłoby to także tzw. związków spółdzielni rolników, co powinno sprzyjać dalszej konsolidacji."
więcej...
  w sprawie ochrony własności zespołu pałacowego w Dołhobyczowie
Do mojego biura poselskiego zwrócił się jeden z mieszkańców powiatu hrubieszowskiego przedstawiając sprawę związaną z ochroną własności zespołu pałacowego położonego w miejscowości Dołhobyczów. Z przedstawionego przez niego stanu faktycznego wynika, iż od kilkunastu lat nie ma on faktycznej możliwości ogrodzenia nieruchomości ze względu na fakt, iż przez obiekt poprowadzona jest droga gminna. Wedle opinii wyrażonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków droga gminna została wytyczona w sposób całkowicie sprzeczny z funkcją ochronną przepisów dotyczących ochrony zabytków. Należy przy tym podkreślić, że wskazany wtórny podział nieruchomości został przeprowadzony w sposób niewłaściwy - jedna z wyodrębnionych działek drogowych przebiega bezpośrednio pod obiektem pałacowym (działka o obecnym numerze 291/2).
więcej...


1  [2]  3  4  5